• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kulttuuripalvelut

Lapin maakuntamuseon uutisia ja tapahtumia 

Lapin maakuntamuseon kevään luentosarja on peruttu koronavirustilanteen vuoksi. Luennot toteutetaan myöhemmin.

Tiedote 10.1.2020

Lapin maakuntamuseon kevään 2020 luentosarja

Lapin maakuntamuseo on vuoden 2020 alusta lukien alueellinen vastuumuseo. Tuleva vuosi on suurten muutosten aikaa museolla; henkilöstöä jää eläkkeelle ja uusien työnkuvien myötä museon työkenttä laajenee. Tästä kaikesta haluamme kertoa yleisölle kevään luentosarjan myötä. Tammi- ja helmikuussa teemme katsauksen menneeseen eläkkeelle jäävien henkilöiden myötä, maaliskuun minisymposium tarttuu ajankohtaiseen Sokliin ja huhtikuussa teemme katsauksen muuuttuvan museon työkenttään ja siihen mitä kaikkea tulevaisuus on tuomassa tullessaan. Tervetuloa kuuntelemaan museotyöstä monelta eri kantilta!

Luennot pidetään torstaisin Arktikumin Aurora-salissa. 

Tilaisuuksiin on yleisöllä vapaa pääsy. Tervetuloa!


Tammikuu to 23.1. klo 17
"40 vuotta muinauksia mullan alta - ei huono!"
Lapin maakuntamuseon pitkäaikainen "työmies" Hannu Kotivuori kertoo retrospektiivisellä   - ja omalla humoristisella - tavalla toiminnastaan arkeologian ja museotyön parissa. Lähes neljänkymmenen vuoden ajan Hannu on kulkenut maastossa ja kaivauksilla, kirjoittanut lukemattomia lausuntoja ja viimeiset vuodet myös johtanut Lapin maakuntamuseota arkeologin työnsä ohella. Matkan varrella on sattunut ja tapahtunut monenlaista. Tule kuuntelemaan “Lapin oman Indiana Jonesin” seikkailuista! Kesto n. 1 h.

 

Helmikuu to 20.2. klo 17 

Hetkiä ajan virrassa valokuvaajan silmin 

Lapin maakuntamuseon valokuvaaja Jukka Suvilehto on nähnyt koko Lapin maakuntamuseon kaikki eri vaiheet vuodesta 1985 lähtien. Kuinka valokuvaajan työ on muuttunut vuosikymmenten kuluessa? Tästä ja paljon muusta kuulemme Jukan kertomana. Kertomusta siivittää tietysti kiinnostava kuvakavalkadi.  Tervetuloa aikamatkalle! Kesto n. 1 h.

 

Maaliskuu to 26.3. klo 17  LUENTO TOTEUTETAAN MYÖHEMMIN

Minisymposium: Savukosken Soklin geologia, luonto ja perinteinen maankäyttö

Soklin fosfaattimalmio löydettiin 1960-luvun lopulla. Norjalaiselle Yara-yhtiölle myönnettiin ympäristölupa kaivoksen perustamiseen vuonna 2018. Soklin alue sekä läheiset luonnonsuojelualueet (Yli-Nuortti, Törmäoja, Ainijärvi) ovat niin lajistoltaan kuin luontotyypeiltään poikkeuksellisen arvokkaita. Alue on tärkeä myös perinteisten elinkeinojen (poronhoito, eränkäynti) harjoittajille. Soklin geologiaa esittelee dosentti Peter Johansson, luontoarvoja Lapin maakuntamuseon luonnontieteen amanuenssi Jukka Salmela ja merkitystä poronhoidolle poromies-käsityöntekijä Leena Pyhäjärvi.

Kesto 1,5 h

 

Huhtikuu to 23.4. klo 17 LUENTO TOTEUTETAAN MYÖHEMMIN

Museo muutoksessa 

Museolain muutoksen myötä myös museokenttä on kokenut vuoden 2020 alusta lähtien muutoksen. Alueelliset vastuumuseot ovat tärkeitä toimijoita kulttuurihistorian ja aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijoita - kukin omalla alueellaan. Muutoksen myötä Lapin maakuntamuseo on nyt oman alueensa alueellinen vastuumuseo. Tämä näkyy mm. museon äänen vahvistumisena kulttuuriperintötyössä ja rakennetun kulttuuriperinnön parissa. Tilaisuudessa yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä museoammattilaisille. Tervetuloa!

Kesto 1,5 h

 

***
Lapin museoista valtakunnallisia ja alueellisia vastuumuseoita 

Lapin maakuntamuseo, Rovaniemen taidemuseo, Tornionlaakson museo, Kemin taidemuseo ja Saamelaismuseo Siida

Lapin museoita on nimetty Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä 1.11.2019 valtakunnalliseksi ja alueellisiksi vastuumuseoiksi vuoden 2020 alusta alkaen. Nimitys liittyy valtakunnalliseen museotoiminnan uudistukseen, jossa järjestetään uudelleen museoiden vastuita, rakenteita ja rahoitusta. Uudistettu museolaki (314/2019) tulee voimaan 1.1.2020. Valtakunnallisten ja alueellisten vastuumuseoiden tehtävistä ja edellytyksistä säädetään museolain 7 ja 8 §:ssä.

Nykyinen maakuntamuseoiden järjestelmä syntyi 1980-luvulla. Tuolloin Opetus- ja kulttuuriministeriö nimesi 22 maakuntamuseota, joille valtionosuus myönnettiin alueellisten tehtävien perusteella 10 prosenttiyksiköllä korotettuna. Nämä museot ovat pääosin kuntien ylläpitämiä, vaikka niiden toimialueet laajenevat kuntarajojen yli maakuntaan. Museot ovat neuvotelleet toiminnan painopisteistä ja tavoitteista joka neljäs vuosi Museoviraston johdolla.

Tämän järjestelmän heikkoutena on ollut, että alueelliset palvelut eivät ole olleet kaikkialla Suomessa samalla tasolla, ja että joissain määrin tehtävät ovat olleet jäsentymättömiä eikä niiden toteutumista ole tehokkaasti seurattu. Järjestelmää uudistettaessa onkin otettu tavoitteeksi tasapainottaa alueellisen museopalvelun tarjonta, alueiden tarpeet ja rahoituksen rakenne. On tärkeää, että rakenteet ja rahoitusjärjestelmä tukevat tavoitteellista ja vaikuttavaa toimintaa ja mahdollistavat palveluiden järjestämisen kattavasti koko maassa. 

Museoiden haku uuden järjestelmän piiriin päättyi 20.2.2019. Nimettyjen museoiden osalta vahvistettiin myös erityisesti vastuumuseotehtävän hoitoon kohdistettu henkilötyövuosimäärä. Näiden osalta valtionosuutta maksetaan 85 % vahvistetusta yksikköhinnasta. Tämä tarkoittaa Lapin maakuntamuseolle 4, Rovaniemen taidemuseolle 1,5, Tornionlaakson museolle 3,3, Kemin taidemuseolle 1,3 ja Saamelaismuseo Siidalle 2,5 henkilötyövuotta. Samalla ministeriö vahvisti vuoteen 2022 ulottuvan päätöksen valtionosuuksista ja rahoitussuunnitelmasta, joka on poikkeuksellisesti kolmivuotinen. Jatkossa toiminta- ja rahoituskausi on nelivuotinen.

Vastuumuseoiden tehtäviin sisältyvät museotoiminnan edistäminen alueella, kulttuuriympäristön asiantuntijatehtävät ja kulttuuriperinnön, taiteen ja visuaalisen kulttuurin kehittämis- ja asiantuntijatehtävät. Alueellista museotyötä on myös luonnonperinnön tallentaminen ja siihen liittyvä yhteistyö. 


Lapissa museot jatkavat pääosin samoilla toimialueilla kuin aikaisemminkin. Merkittäviä uudistuksia uuden museolain ja vastuumuseotehtävän myötä on kaksi. Museon erityisesti kulttuuriympäristön asiantuntijatehtävät muuttuvat lakisääteisiksi ja kokonaisvaltaisesti suunnitelmalliseksi. Ensimmäinen suunnitelmakausi kattaa vuodet 2020-2022. Toinen merkittävä uudistus on museon viranomaistehtävien ja myös valtion rahoituksen lisääntyminen erityisesti kulttuuriympäristöön liittyvien tehtävien osalta. 

Lisätietoa:

Päätös valtionosuuden piiriin otettavista museoista ja niiden valtionosuuksista tehty (OKM 1.11.2019): 
https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/paatos-valtionosuuden-piiriin-otettavista-museoista-ja-niiden-valtionosuuksista-tehty?fbclid=IwAR3BBGJvM52uQx7XvArclK-VPeFLm5q8L7IFsS8ur-nZetw7kkpKRu_YAaw

Lisätietoja: 

Museonjohtaja Hannu Kotivuori, Lapin maakuntamuseo (Rovaniemi), hannu.kotivuori@rovaniemi.fi 

Museonjohtaja Minna Heljala, Tornionlaakson maakuntamuseo (Tornio), minna.heljala@tornio.fi 

Museonjohtaja Sari Valkonen, Siida (Inari), sari.valkonen@samimuseum.fi

Museonjohtaja Hilkka Liikkanen, Rovaniemen taidemuseo (Rovaniemi), hilkka.liikkanen@rovaniemi.fi

Museotoimenjohtaja Kari Silvennoinen, Kemin taidemuseo / Aluetaidemuseo (Kemi), kari.silvennoinen@kemi.fi

 

***


Legendaarinen Petsamo-merkki saatiin viimeinkin Lapin maakuntamuseon kokoelmiin

Petsamo Finlande - en auto a l’océan glacial

Suomi Touring Club - vaunumerkki


Lapin maakuntamuseolla on valtakunnallinen vastuu tallentaa Petsamoon liittyvää aineistoa, ja museolle on vuosien aikana kertynyt aiheesta hyvä kokoelma valokuvia, arkistoaineistoa ja esineitä. Merkittävä yhteistyötaho on ollut Petsamo-Seura ry, jonka avulla monet aineistot on saatu museoon. Viimeisin seuran kautta tullut esine on Petsamo-merkki, joka harmillisesti onkin puuttunut museon kokoelmasta kaikki nämä vuodet. Nyt tämä suorastaan symbolinen jääkarhulevyke Petsamon maantien ja matkailun historiasta löytyy viimeinkin perusnäyttelystä!


Yleisen Autoliiton (Suomi Touring Club) jääkarhunkuvalla varustettu automerkki otettiin käyttöön 1930-luvun puolivälissä. Sen sai ostaa kiinnitettäväksi auton etusäleikköön Petsamosta Liinahamarin matkailuhotellista. Merkki oli tuolloin hyvin arvostettu ja haluttu autoilijoiden keskuudessa. Merkin suunnitteli Germund Paaer ja valmistaja oli Helsingin Kaisaniemenkadulla Veljekset Sundqvistin kultasepänliike. Merkkejä meni kaupaksi vuonna 1935 toista sataa, seuraavana vuonna 300 kappaletta, ja vuonna 1939 niitä tilattiin 1000 kappaleen myyntierä. Museon kokoelmissa olevassa merkissä on takana numero 1375.


Ulkonäöltään melkein samanlainen merkki on ”The Polar Tour Finland - Norway by car”. Se on korvaava versio, joka valmistettiin toisen maailmansodan jälkeen, kun Petsamoon ei enää päässyt autoilemaan ja matkat suuntautuivat Suomen Lapin kautta Norjaan. Myös tämä merkki on valmistettu Veljekset Sundqvistin kultasepänliikkeessä.

 

Lisätietoja
Kokoelma-amanuenssi Hanna Kyläniemi hanna.kylaniemi@rovaniemi.fi, 040 728 3362
Petsamo-Finlande.jpg
 
 

 

museoviikko-banneri-2019.jpg

Museopäivä 18.5, ilmainen sisäänpääsy! 

Tule tutustumaan Lapin maakuntamuseoon kansainväisenä museopäivänä!

Lauantaina18.5 Lapin maakuntamuseolla kuullaan luento aiheesta "Tutkimusmatkoja Lapin soille". Luento on klo 12 Arktikumin Aurora-salissa. 

Luonnontieteen amanuenssi FT dos. Jukka Salmela kertoo esitelmässään pohjoisten soiden luonnosta, erityisesti niiden monimuotoisuudesta. Esitelmässä käydään läpi soiden peruskäsitteet, esitellään soiden kasveja ja luokittelua. Tämän jälkeen esitellään parhaimpia paloja lappilaisten soiden häkellyttävästä elonkirjosta.

Museoviikko 13.–19.5.2019 

Museoviikolla Lapin maakuntamuseolla pidetään työpajoja koululaisille. Työpajoja on teemoista "Soiden monimuotoisuus ja lajikirjo" (3.-6- luokkalaisille) ja "Soiden historiaa -Ihmiset soiden muokkaajina"(7-9. luokkalaisille)

Varaa ryhmällesi sopivin aika joko aamu- tai iltapäiväksi tiistaista perjantaihin klo 9-11 ja klo 13-15 . Tarjolla on yksi työpaja aamupäivälle ja yksi iltapäivälle. Työpajan tarkemman ajankohdan voit sopia varauksen yhteydessä (esimerkiksi klo 9:30-10:30).

 

varaukset ja lisätietoa: Opas-valvoja Ami Kallo, Lapin maakuntamuseo

ami.kallo@rovaniemi.fi tai puh. 040-502 7572


 

 Näyttelyn avajaiset Lapin maakuntamuseolla 9.4. klo 18! 

Aapa - pohjoisten soiden kiehtova elämä näyttelyn avajaiset ovat Lapin maakuntamuseolla 9.4 klo 18. Näyttely on esillä 10.4.2019 - 26.1.2020

 

Aapa - pohjoisten soiden kiehtova elämä on Lapin maakuntamuseon omaa tuotantoa ja se  kertoo nimensä mukaan erityisesti Lapin soista ja niiden monimuotoisesta ja kiehtovasta elämästä. Näyttelyssä matkataan sekä vuosimiljoonien taakse pohjoisten soiden syntyyn että ennustetaan niiden tulevaisuutta suhteessa ilmastonmuutokseen. Soiden rikasta kasvistoa ja eläimistöä esitellään valokuvien ja museon omien kokoelmanäytteiden avulla. Näyttelyssä kerrotaan myös soiden arkeologisista löydöistä ja kulttuurihistoriasta.  

 

tiedotuskuva.jpg

Kuva: Viiankiaapa, Sodankylä elokuu 2018. Kuvaaja Jukka Suvilehto/Lapin maakuntamuseo

Lapissa suot ovat keskeinen maisemallinen elementti. Esimerkiksi Lapin eteläisissä osissa suot kattavat yli puolet pinta-alasta, joten soilta ei kukaan lappilainen tai Lapissa retkeilevä voi välttyä. Soilla kulkemista kesäaikaan on perinteisesti kartettu, eikä vähiten vertaimevien hyönteisten paljouden vuoksi. Suot on myös nähty arvottomina joutomaina, joita on raivokkaasti kuivatettu metsän kasvun parantamiseksi.

Toisaalta suot ovat myös eränkävijöiden aarreaittoja. Soilta voi hyvinä hillavuosina kerätä eräsäkettäin arvokkainta marjaamme, sekä muita marjoja kuten karpaloa tai juolukkaa. Aapasoiden rimmikot ovat hanhien elinympäristöä ja reunusrämeet ovat tärkeitä soiden ainoalle ympärivuotiselle linnulle, riekolle. Ojittamaton suo on kuin suuren järven selkä tai tunturimaasto: hitaasti muuttuva ja alkuperäinen.

Näyttelyä varten kuvattiin kesällä 2018 lyhytelokuva, jossa esitellään viiden erityyppisen lappilaisen suon maisemaa ja eliöstöä. Kävijät voivat nauttia myös Viiankiaavan avarasta maisemasta ja soiden äänimaailmasta.

Näyttelyn tarkoitus on esitellä soiden luontoa ja kulttuurihistoriaa uusimman tieteellisen tutkimuskirjallisuuden ja museon kokoelmien pohjalta. Näyttely kertoo soiden elämästä ja luontaisesta vaihtelusta tavalla, joka sopii niin ulkomaiselle turistille kuin luonnosta kiinnostuneelle kotimaiselle kävijälle. Näyttelyssä on panostettu etenkin sellaisen suoluonnon esittelyyn, josta harva on edes ollut tietoinen.

Tervetuloa tutustumaan soiden monimuotoiseen maailmaan!

 

Lisätietoja

luonnontieteen amanuenssi Jukka Salmela, puh. 040 5213013

Lapin maakuntamuseo Pohjoisranta 4 96200 Rovaniemi

  


  Hyttyset eli sääsket eli itikat - biologia ja merkitys ihmiselle

Esitelmä 27.3.2019 Arktikum, Aurora-sali klo 17:30 FT, dos. Jukka Salmelan (Lapin maakuntamuseo) ilmaisella yleisöluennolla pureudutaan syvälle hyttysten elämään: milloin ne ilmaantuivat maapallolle, missä niitä on ja mitä aisteja ne käyttävät veriaterian etsimiseen. Lisäksi esitelmässä kerrotaan hyttysten levittämistä taudeista ja niiden runsauteen vaikuttavista tekijöistä.

hyttysmies.jpg

Retkeilijä Kilpisjärvellä. Kuva Yrjö Metsälä

Hyttysiä tavataan Etelämannerta lukuun ottamatta kaikilla mantereilla. Niiden lajistollinen monimuotoisuus on suurin tropiikissa, mutta pohjoisilla alueilla niiden runsaudesta on kauhukertomuksia kirjallisuudessa 1500-luvulta alkaen. Vanhin tunnettu hyttysfossiili on noin 100 miljoonan vuoden takaa ja todennäköisesti hyttyset erosivat niiden lähisukuisista sääskistä n. 200 miljoonaa vuotta sitten. Hyttysten biologiassa on lukuisia mielenkiintoisia erikoisuuksia liittyen elinkierron eri vaiheisiin. Esimerkiksi naaraat käyttävät useita eri aisteja sopivan munimispaikan tai veriuhrin löytämisessä; eräillä toukilla on parveutumista, mikä vähentää yksittäisen toukan altittutta joutua pedon saaliiksi. Suomessa hyttyset voivat levittää ihmisiin yhtä bakteeritautia ja useampia virustauteja; malariaa Suomessa esiintyi epidemiana viimeksi jatkosodan aikaan 1940-luvulla.  
 
Lisätietoja: amanuenssi Jukka Salmela, jukka.salmela@rovaniemi.fi, 040 521 3013

 

 

21.12.2018 Rauhallista joulua ja onnea vuodelle 2019!

Lapin maakuntamuseon henkilökunta toivottaa kaikille tasapuolisesti hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Maakuntamuseon toimisto hiljenee joulunviettoon, mutta Arktikum-talossa riittää säpinää. Nyt on vilkkain turistiaika. Maakuntamuseon näyttelyt ovat auki joka päivä 10-18, mutta jouluaattona (24.12.) Arktikum on suljettuna. 

0519_13077_01.jpg

Joulupukki-mallia vuodelta 1976. Kuvaaja Pauli Laalo. 

Onni museoon - suomalaiset museot tallentavat yhteistyössä onnellisuutta pe 12.10.2018

Keväällä 2018 julkaistun YK:n onnellisuusraportin mukaan Suomi on maailman onnellisin maa. Tutkimustulos herätti suomalaisissa niin ylpeyttä kuin epäuskoakin. Suomi sijoittui 156 maan joukon kärkeen The World Happiness Report -tutkimuksessa, perusteena muun muassa elinajanodote, sosiaalinen tuki ja korruption vähäisyys. Lopullinen tulos muodostui ihmisten omaan arvioon omasta hyvinvoinnistaan. Nyt perjantaina yli 30 museota ympäri maata tallentaa ja dokumentoi kokoelmiinsa suomalaista onnellisuutta.

Lapin maakuntamuseo osallistuu yhteiseen museoiden nykydokumentointitempaukseen valitsemalla tallennuskohteeksi rovaniemeläisille tutun ja rakkaan Ounasvaaran, sillä yleisesti tiedetään lähiluonnon tekevän rovaniemeläiset onnellisiksi. Museossa on jo entuudestaan aineistoa, joka todistaa Ounasvaaran tärkeydestä rovaniemeläisille (ks. liite).

Museosta lähtee kaksi dokumentointityöparia valokuvaamaan ja haastattelemaan Ounasvaaran tunnelmia ja siellä liikkuvien ihmisten onnellisuutta pe 12.10.2018 klo 10.00. Työparit kulkevat Ounasvaaran poluilla ja ovat kahdella Ounasvaaran laavulla (näköalatorni ja luontopolku) klo 12.00 saakka. Tarkoituksena on kysyä vastaantulevilta ihmisiltä tärkeä kysymys: Mikä tekee sinut onnelliseksi Rovaniemellä?

Valokuvat ja haastattelut tallennetaan museon kokoelmiin myös tulevien sukupolvien käyttöön. Nykydokumentointipäivää voi seurata somessa (Facebookissa ja Twitterissä) #onnentallentajat.

Lisätietoa antaa:

 amanuenssi Hanna Kyläniemi

 puh. 040 728 3362 tai hanna.kylaniemi@rovaniemi.fi

onni-museoon-banner.jpg

 

Suomi Jäämeren rannalla -näyttelyn avajaiset itsenäisyyspäivänä – avoimet ovet

Itsenäisyyspäivänä yleisölle aukeaa uudistettu Lapin maakuntamuseon Petsamo – Suomi Jäämeren rannalla -perusnäyttely. Näyttelyyn on ilmaiset, opastetut kierrokset klo 12 ja 14 ja muuna aikana museon henkilökuntaa on paikalla kertomassa näyttelystä. Lisäksi Arktikumissa on esillä kaksi Suomi 100 -näyttelyä: Rovaniemen ja rovaniemeläisten historiasta kertova 100 esinettä, 100 kuvaa ja Suomen arktista osaamista esittelevä Arctic Expo 100.

Juhlapäivänä 6.12.2017 näyttelyihin on vapaa pääsy klo 10–18, ja 2 000 ensimmäistä vierasta saa muistoksi Arktikum-heijastimet. Arktikumin aukiolle sytytetään 100 jäälyhtyä Suomen itsenäisyyspäivän kunniaksi.


Museo Facebookissa
badge.png

Lapin maakuntamuseo
Pohjoisranta 4
96200 Rovaniemi

Arktikum-talon info
 puh. 016 322 3260

Lapin maakuntamuseo
puh. 016 322 8589