• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kulttuuripalvelut

Rovaniemen ikäohjelma vuoteen 2020 - Ikäpoliittinen strategia

Lähtökohtana ikäpoliittisessa strategiassa on korostaa sosiaalisten verkostojen syntymisen merkitystä ja ikäihmisten aktiivisen osallistumisen ja osallisuuden mahdollisuutta yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Kulttuurielämykset, elinikäinen oppiminen ja liikunta ovat osa ikäihmisen hyvinvointia.

Kulttuuripalveluissa kiinnitetään huomiota siihen, että tarjonta tehdään ikäihmisiä houkuttelevaksi ja helposti saavutettavaksi. Taiteen ja kulttuurin nykyistä vahvempi sisällyttäminen ikääntyvän väestönosan elämään on merkityksellistä, sillä kulttuurin ja terveyden välillä on korrelaatio ja kulttuuriaktiivisuudella on suora myönteinen vaikutus ihmisten hyvinvointiin. Yhtenä selittävänä tekijänä on yhteisöllisyys, jonka kokemista aktiiviset kulttuuriharrastukset vireyttävät.

Sosiokulttuurisessa vanhustyön orientaatiossa korostetaan kulttuurinäkökulman huomioimista jo mm. tilojen rakentamisessa ja tiivistä yhteistyötä vanhustyöntoimijoiden kanssa. Kulttuuripalvelujen ja koulutuspalvelujen toteuttamisessa ikäihmisten kannalta keskeistä on saavutettavuus ja esteettömyys sekä erilaisten yleisöjen ja asiakkaiden tarpeiden ja helpon lähestyttävyyden huomioiminen. Saavutettavuus on yhdenvertaisuuden edistämistä mm. kotona asuvien ja eri palveluyksiköissä asuvien välillä. Yhteistyötä tehdään muun muassa vammais- ja kansanterveysjärjestöjen ja eri kommunikaatiotapojen käyttäjien kanssa.