• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kuntainfo

Kilpailuttaminen

Kaikessa kaupunkikonsernin hankintatoiminnassa on noudatettava

 • lakia julkisista hankinnoista (348/2007),
 • Rovaniemen kaupungin yleisiä hankintaohjeita (KH § 389/2011),
 • pienhankintojen menettelytapaohjeita (KH § 389/2011)


Lisäksi hankintatoimintaan liittyvät läheisesti mm. kuntalaki ja laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta.

Hankintojen kynnysarvot:

1. EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat     
    • tavarat ja palvelut 200 000 €
    • rakennusurakat: 5 000 000 € 

2.Kansallisen kynnysarvon ylittävät   
    • tavarat ja palvelut: 30
000 € 
    
• sote- ja eräät koulutuspalvelut: 10
0 000 € 
    
• rakennusurakat: 150 000 €