Etusivu>Palvelut>Kuntainfo>Julkiset hankinnat>Vinkkejä ja ohjeita tarjoajalle
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kuntainfo

Vinkkejä ja ohjeita tarjoajalle

 

 • Tarjous tulee jättää aina määräaikaan mennessä. Myöhästyneitä tarjouksia ei voida ottaa huomioon.
 • Mikäli tarjoaja haluaa muuttaa tarjoustaan, se tulee tehdä tarjousaikana ennen tarjousten vastaanottamisen määräajan päättymistä. Huom! Jos tarjoaja ottaa jo lähetetyn tarjouksen käsittelyyn Tarjouspalvelussa, tarkoittaa se käytännössä sitä, että tarjous ei ole saapunut hankintayksikölle. Näin ollen tässä tapauksessa tarjous tulee lähettää uudelleen.
 • Kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa tarjous tulee jättää tarjouspalvelun kautta. Paperisia tarjouksia ei oteta vastaan.
 • Liitä tarjouksen liitteeksi kaikki pyydetyt asiakirjat.
 • Jätä hinta pyydetyssä muodossa.
 • Merkitse liike- ja ammattisalaisuudet selkeästi asiakirjoihin.
 • Kysy tarvittaessa lisätietoja tarjouspyynnössä sille annettuun määräaikaan mennessä. Kysymyksiin vastataan aina määräaikaan mennessä, kysyjän nimeä tai muuta tunnistetietoa ei paljasteta.
 • Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen ja tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa, että tarjous täyttää tarjouspyynnössä asetetut ehdot.
 • Tarjouspyynnön vastaiset ehdot johtavat lähes poikkeuksetta tarjouksen poissulkemiseen tarjouskilpailusta. Hankintayksiköllä on rajoitettu mahdollisuus tehdä lisäselvityksiä tarjouksesta.
 • Sopimusaikana noudatetaan tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyjä ehtoja, eikä niistä pääsääntöisesti voida neuvotella.
 • Tarjous on aina sitova eikä hinnoista tai mistään muista ehdoista voida neuvotella.