• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kuntainfo
Rekisteriselosteet

Mikä rekisteriseloste on, mitä tietoja siitä ilmenee sekä missä siihen voi tutustua?

Rekisteriseloste laaditaan kaikista henkilörekistereistä. Siitä ilmenee, kuka on henkilötietojen käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä. Selosteesta ilmenee myös, mitä henkilötietoja rekisterissä on, mihin niitä käytetään ja minne tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä tietojen suojauksen periaatteet.
nuoli.jpg   Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä ja oikeuksistasi

Samaan henkilörekisteriin luetaan kuuluviksi kaikki ne tiedot, joita käytetään samassa käyttötarkoituksessa. Samaan rekisteriin voi kuulua automaattisen tietojenkäsittelyn avulla käsiteltäviä tietoja sekä esimerkiksi paperisella lomakkeella olevia tietoja, jos näitä kaikkia tietoja käytetään rekisterinpitäjälle kuuluvan saman tehtävän hoitamisessa.

Rekisteriseloste tulee pitää jokaisen saatavilla rekisterinpitäjän toimipaikassa.

Tarkastuspyyntö ja korjaamisvaatimus

Sinulla on oikeus käyttää tarkastusoikeutta halutessasi tietää, mitä tietoja sinusta on tallennettu eri rekistereihin. Näin voit myös varmistaa, että sinusta rekisteröidyt tiedot ovat oikeita.
nuoli.jpg   Lomakkeet   tietosuojavaltuutetun sivuilla.


Rovaniemen kaupungin rekisteriselosteet

Rovaniemen kaupunki julkaisee ohessa rekisteriselosteet nähtäville.  Jos palvelua käytetään tietoverkossa, rekisteriseloste tulee liittää myös verkkopalvelun yhteyteen.
Kameravalvonnan rekisteriselosteet on keskitetty turvallisuuspäällikölle. 
Kameravalvonnan rekisteriselosteet on pidettävä nähtävillä myös ao. yksiköissä.
Liitetiedostot
Adoptiorekisteri.pdf (205,9 kB)
Aikuissosiaalityön asiakasrekisteri .pdf (229,4 kB)
Aura-asiakastietojärjestelmän rekisteriseloste.pdf (110,7 kB)
Autopaikkojen rekisteriseloste.pdf (89,8 kB)
Eläkeläistila Potkurin asiakasrekisteriseloste.pdf (30,7 kB)
Erityisryhmien asumispalvelujen asiakasrekisteri .pdf (206,5 kB)
ESR, monimuotoiset työmarkkinat.pdf (136,3 kB)
Google Apps for Education -palvelun rekisteriseloste.pdf (120,1 kB)
Ikäihmisten palvelujen asiakasrekisteri.pdf (152,1 kB)
Infraomaisuuden hallinta rekisteriseloste.pdf (69 kB)
Kesätyötuet rekisteriseloste.pdf (217,2 kB)
Kuntatietojärjestelmän rekisteriseloste.pdf (69,7 kB)
Lakiasiain asiakkuusrekisteri.pdf (82,2 kB)
Lapin kirjasto rekisteriseloste (174,5 kB)
Lapin kirjasto sotusiilo rekisteriseloste.pdf (168,3 kB)
Lapin musiikkiopiston rekisteri- ja tietosuojaseloste.pdf (373,4 kB)
Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuslausuntojen asiakasrekisteri.pdf (213,7 kB)
Lastensuojeluilmoitusten rekisteri.pdf (177,8 kB)
Lastensuojelun asiakasrekisteri.pdf (250,8 kB)
Liikunta- ja nuorisopalveluiden asiakastietorekisteriseloste.pdf (32,3 kB)
Liikunta- ja nuorisopalvelut seurojen yhteystietorekisteriseloste.pdf (32,3 kB)
Maahanmuuttajapalvelujen asiakasrekisteri.pdf (229,4 kB)
Maanvuokraus rekisteriseloste.pdf (69,5 kB)
Matkapalvelukeskuksen asiakasrekisteri.pdf (148,8 kB)
Perheneuvola asiakasrekisteri.pdf (229,7 kB)
Perheoikeudellisten palvelujen asiakasrekisteri.pdf (250,6 kB)
Perhesosiaalityön asiakasrekisteri.pdf (345,8 kB)
Primus, oppilas- ja opiskelijahallintojärjestelmä - rekisteriseloste.pdf (208,6 kB)
Rekisteriseloste - Vesikanta Plus.pdf (34 kB)
Rovaniemen kaupungin kansalaisopiston rekisteriseloste (112,1 kB)
Sosiaali- ja Terveydenhuollon ammattihenkilöiden varmennekortin käyttäjärekisteri.pdf (205,7 kB)
Sähköinen kiinteistötoimitus rekisteriseloste.pdf (69,4 kB)
Sähköinen rakennuslupa rekisteriseloste.pdf (69,4 kB)
Sähköinen tonttienvaraus rekisteriseloste.pdf (69,4 kB)
Sähköinen yleisten alueiden lupa rekisteriseloste.pdf (69,4 kB)
Tallentava kameravalvontajärjestelmä.pdf (135 kB)
Terveydenhuollon potilasrekisteri.pdf (206,2 kB)
Tilaliikelaitoksen vuokrasopimusten asiakasrekisteriseloste.pdf (31 kB)
Toimeentulotuen asiakasrekisteri.pdf (231 kB)
Työllisyydenhoidon rekisteriseloste.pdf (47,8 kB)
Vammaissosiaalityön asiakasrekisteri.pdf (249,7 kB)
Varhaiskasvatuksen asiakasrekisteriseloste.pdf (85,4 kB)
Venepaikkojen vuokrasopimusrekisteriseloste.pdf (59,6 kB)
Viestinnän mediajakelulistan rekisteriseloste.pdf (94,2 kB)
Ympäristöterveydenhuolto_rekisteriseloste.pdf (63 kB)