• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kuntainfo
Rekisteriselosteet

Mikä rekisteriseloste on, mitä tietoja siitä ilmenee sekä missä siihen voi tutustua?

Rekisteriseloste laaditaan kaikista henkilörekistereistä. Siitä ilmenee, kuka on henkilötietojen käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä. Selosteesta ilmenee myös, mitä henkilötietoja rekisterissä on, mihin niitä käytetään ja minne tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä tietojen suojauksen periaatteet.
nuoli.jpg  Kts. lisätietoja 

Samaan henkilörekisteriin luetaan kuuluviksi kaikki ne tiedot, joita käytetään samassa käyttötarkoituksessa. Samaan rekisteriin voi kuulua automaattisen tietojenkäsittelyn avulla käsiteltäviä tietoja sekä esimerkiksi paperisella lomakkeella olevia tietoja, jos näitä kaikkia tietoja käytetään rekisterinpitäjälle kuuluvan saman tehtävän hoitamisessa.

Rekisteriseloste tulee pitää jokaisen saatavilla rekisterinpitäjän toimipaikassa.

Tarkastuspyyntö ja korjaamisvaatimus

Sinulla on oikeus käyttää tarkastusoikeutta halutessasi tietää, mitä tietoja sinusta on tallennettu eri rekistereihin. Näin voit myös varmistaa, että sinusta rekisteröidyt tiedot ovat oikeita.
nuoli.jpg   Lomakkeet   tietosuojavaltuutetun sivuilla.


Rovaniemen kaupungin rekisteriselosteet

Rovaniemen kaupunki julkaisee ohessa rekisteriselosteet nähtäville.  Jos palvelua käytetään tietoverkossa, rekisteriseloste tulee liittää myös verkkopalvelun yhteyteen.
Kameravalvonnan rekisteriselosteet on keskitetty turvallisuuspäällikölle. 
Kameravalvonnan rekisteriselosteet on pidettävä nähtävillä myös ao. yksiköissä.
Liitetiedostot
Adoptiorekisteri.pdf (205,9 kB)
Aikuissosiaalityön asiakasrekisteri.pdf (217,8 kB)
Aura-asiakastietojärjestelmän rekisteriseloste.pdf (110,7 kB)
Eläkeläistila Potkurin asiakasrekisteriseloste.pdf (30,7 kB)
ESR, monimuotoiset työmarkkinat.pdf (136,3 kB)
Google Apps for Education -palvelun rekisteriseloste.pdf (120,1 kB)
Ikäihmisten palveluiden asiakasrekisteri..pdf (369,2 kB)
Kehitysvammahuollon asiakasrekisteri.pdf (206,7 kB)
Kesätyötuet rekisteriseloste.pdf (217,2 kB)
Lakiasiain asiakkuusrekisteri.pdf (82,2 kB)
Lapin kirjasto rekisteriseloste (174,5 kB)
Lapin kirjasto sotusiilo rekisteriseloste.pdf (168,3 kB)
Lapin musiikkiopiston rekisteri- ja tietosuojaseloste.pdf (373,4 kB)
Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuslausuntojen asiakasrekisteri.pdf (213,7 kB)
Lastensuojeluilmoitusten rekisteri.pdf (177,8 kB)
Lastensuojelun asiakasrekisteri.pdf (181,4 kB)
Lastenvalvojan asiakasrekisteri.pdf (204,1 kB)
Liikunta- ja nuorisopalveluiden asiakastietorekisteriseloste.pdf (32,3 kB)
Liikunta- ja nuorisopalvelut seurojen yhteystietorekisteriseloste.pdf (32,3 kB)
Maahanmuuttajapalveluiden asiakasrekisteri.pdf (141,2 kB)
Matkapalvelukeskuksen asiakasrekisteriseloste.pdf (78,7 kB)
Nea-RIS radiologian toiminnanohjausjärjestelmä.pdf (241,9 kB)
Opiskeluterveydenhuollon nettivastaanoton rekisteriseloste.pdf (274,1 kB)
Perheneuvolan asiakasrekisteri.pdf (176,4 kB)
Primus, oppilas- ja opiskelijahallintojärjestelmä - rekisteriseloste.pdf (208,6 kB)
Rekisteriseloste - Vesikanta Plus.pdf (34 kB)
Rovaniemen kaupungin kansalaisopiston rekisteriseloste (112,1 kB)
Suun terveydenhuollon esitietolomakkeen rekisteriseloste.pdf (324,8 kB)
Tallentava kameravalvontajärjestelmä.pdf (135 kB)
Terveydenhuollon ajanvarauksen rekisteriseloste.pdf (345,8 kB)
Terveydenhuollon potilasrekisteri.pdf (355,7 kB)
Terveydenhuollon varmennekortin rekisteriseloste.pdf (24,6 kB)
Tilaliikelaitoksen vuokrasopimusten asiakasrekisteriseloste.pdf (31 kB)
Toimeentulotuen asiakasrekisteri.pdf (207,4 kB)
Työllisyydenhoidon rekisteriseloste.pdf (47,8 kB)
Vammaispalveluiden asiakasrekisteri.pdf (217,4 kB)
Varhaiskasvatuksen asiakasrekisteriseloste.pdf (85,4 kB)
Venepaikkojen vuokrasopimusrekisteriseloste.pdf (59,6 kB)
Viestinnän mediajakelulistan rekisteriseloste.pdf (94,2 kB)
X-City kuntatietojärjestelmän rekisteriseloste.pdf (31,1 kB)
Ympäristöterveydenhuolto_rekisteriseloste.pdf (63 kB)