• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kuntainfo

Äänestysalueet

Rovaniemen kaupunki on jaettu vaaleja varten 19 äänestysalueeseen, joiden äänestyspaikat ovat vaalipäivänä 14.4.2019 avoinna klo 9 - 20. Äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänioikeutetulle ennen vaaleja postitettuun ilmoituskorttiin, sillä äänestäjän nimi löytyy vain tämän alueen vaaliluettelosta.

Vaaliluettelossa on niiden äänioikeutettujen tiedot, jotka eivät ole äänestäneet ennakkoon. Vaaliluetteloon tulee merkintä kaikista vaalipäivänä äänestämässä käyneistä. Vaalipaikalla äänestäjän on esitettävä selvitys henkilöllisyydestään. Henkilöllisyystodistus on siis syytä ottaa mukaan. Ilmoituskorttia ei tarvitse välttämättä ottaa mukaan.

Vaalipäivän äänestyspaikat päivitetään lähempänä äänestysajankohtaa. 

 

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSALUEET

Alue               Nimi

n:o

1                     Keskusta-Veitikanharju

2                    Kauppatori

3                     Sahanperä-Lapinrinne

4 Karinrakka-Korkalovaara

5                     Rantaviiri

6 Ounasvaara-Kauko

7                  Ounasrinne

8                  Nivavaara

9 Saarenkylä

10                Syväsenvaara

11 Nivankylä-Ylikylä

12 Alakorkalo

13 Koskenkylä-Oikarainen

14 Yläkemijoki

15 Alakemijoki

16 Yläounasjoki

17 Ranuantien suunta

18 Alaounasjoki

19 Sodankyläntien suunta

 

Jokaisella äänestyspaikalla on vaaliavustaja, joka voi äänestäjän pyynnöstä avustaa merkinnän tekemisessä äänestyslippuun. Avustajan tulee täyttää äänestäjän osoitukset ja pitää salassa äänestyksen yhteydessä saamansa tiedot. Äänestäjällä saa olla mukanaan myös oma avustaja, kunhan kyseinen henkilö ei ole ehdokkaana vaaleissa.

 

Liitetiedostot