• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kuntainfo
Äänioikeus europarlamenttivaaleissa

Suomen europarlamenttivaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 18-vuotta täyttävät Suomen kansalaiset. Lisäksi äänioikeutettuja Suomessa ovat ne muun Eu:n jäsenvaltion kansalaiset, jotka ovat viimeistään 80.päivänä ennen vaalipäivää ilmoittaneet maistraatille haluavansa äänestää Suomen europarlamenttivaaleissa. Näillä henkilöillä tulee olla kotikunta Suomessa 51. päivänä ennen vaalipäivää tai heidän tulee olla EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa tai tällaisen henkilön perheenjäsen, joka asuu Suomessa. 

Näin ollen myös muissa EU-maissa asuvat Suomen kansalaiset voivat halutessaan siirtää äänioikeutensa asuinmaansa vaaleihin. Äänioikeutettu voi kuitenkin äänestää samoissa europarlamenttivaaleissa vain yhdessä EU:n jäsenvaltiossa - joko kotivaltiossaan tai asuinvaltiossaan. 

Ulkomailla väliaikaisesti oleileva Suomen kansalainen voi käyttää äänioikeutensa Suomen europarlamenttivaaleissa ulkomaiden ennakkoäänestyksen aikana esimekiksi maamme suurlähetystöissä ja konsulaateissa. Ulkomaiden ennakkoäänestys järjestetään keskiviikosta lauantaihin 15. - 18.5.2019. Mahdollista on myös äänestää kirjeäänestyksen avulla, joka otetaan ensimmäistä kertaa käyttöön eduskuntavaaleissa 2019.