• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kuntainfo

Vaalien ulkomainonta

Rovaniemen kaupunginhallitus on kokouksessaan 21.6.2012 256 § päättänyt kunnallisvaalien ulkomainonnasta Rovaniemen kaupungin hallinnassa ja määräysvallassa olevilla alueilla.

Jokaiselta ulkomainontapaikalta varataan korvauksetta kaikille Rovaniemen kaupungissa ehdokkaita asettaneille ryhmille kaksi mainospaikkaa, mikäli ryhmä ilmoittaa ja sitoutuu ottamaan mainospaikan/mainospaikat käyttöönsä määräajassa. Ilmoitus tulee tehdä 21.9.2012 klo 16.00 mennessä Rovaniemen kaupungin vaaliassistentille sähköpostitse (antti.makinen(at)rovaniemi.fi) tai puhelimitse (050 521 1449). Rovaniemen kaupunki huolehtii, että mainospaikoilla on mainostelineet valmiina 10.10.2012.

Kunnan hallinnassa ja määräysvallassa olevilla alueilla vaalimainonta on sallittua ainoastaan kyseisissä vaalimainostelineissä ja mainonnan saa aloittaa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli 10.10.2012.
Vaalien päättymisen jälkeen puolueilla on 1.11.2012 asti aikaa poistaa vaalimainoksensa. Puolueet vastaavat mainoksien ylläpidosta ja siisteydestä.

Oheisessa liitetiedostossa (Tienvarsimainonta.jpg) on kartta, jossa on merkitty keltaisella värillä tiet joiden varrella vaaleja koskeva tienvarsi-ilmoittelu on sallittua. MUUALLA ROVANIEMEN KAUPUNGIN ALUEELLA KATUJEN JA TEIDEN VARRELLA MAINONTA ON KIELLETTYÄ.

Tienvarsimainonnasta ja -ilmoittelusta säädetään maantielain 52 §:ssä. Maantielakia sovelletaan asemakaava-alueen ulkopuolella ja asemakaava-alueen liikennealueella. Maantien käyttäjille tarkoitetut ulkomainokset on kielletty ilman tienpitoviranomaisen myöntämää lupaa. Em. kielto ei koske esimerkiksi vaaleja koskevaa ilmoittelua. Mainos ja ilmoitus on laadittava ja sijoitettava siten, että se sopeutuu mahdollisimman hyvin ympäristöön. Ilmoitukset ja mainokset saa asettaa paikalleen aikaisintaan kuukautta ennen vaalipäivää, ja ne on poistettava viikon kuluessa vaalipäivästä.

Vaalimainonnassa on lisäksi otettava huomioon järjestyslain 6 §:ssä ja tieliikennelain 56 §:ssä säädetyt kiellot. Yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavan häikäisevän tai harhauttavan valon taikka liikenteenohjauslaitetta muistuttavan tai muuten turvallisuutta vaarantavan mainoksen käyttäminen on kielletty. Tielle tai sen välittömään läheisyyteen ei saa asettaa merkkiä, kilpeä tai muuta laitetta, jonka voi erheellisesti käsittää liikennemerkiksi tai muuksi liikenteen ohjauslaitteeksi taikka joka voi huonontaa sellaisen näkyvyyttä.

Liikennevirasto on 7.3.2011 antanut ohjeet vaalimainosten sijoittelusta liikenneväylien varsille (ohje liitetiedostona ohessa).

Vaalien ulkomainontapaikat Rovaniemellä:
1. Lordin aukio
2. Kauppatori
3. Maakuntakirjasto
4. Ounasvaara
5. Viirinkangas
6. Korkalovaara
7. Saarenkylä
8. Sinettä
9. Muurola
10. Vanttauskoski
11. Vikajärvi
12. Kivitaipale
13. Meltaus


Lisätietoja eduskuntavaalien ulkomainonnasta saa Rovaniemen kaupungin vaaliassistentti Antti Mäkiseltä puh. 050 521 1449 antti.makinen(at)rovaniemi.fi