• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kuntainfo

Presidentinvaali 2012

vaalit.fiSuomen perustuslain 54 §:n mukaan tasavallan presidentin valitsee Suomen kansa välittömällä (suoralla) vaalilla syntyperäisistä Suomen kansalaisista kuuden vuoden pituiseksi toimikaudeksi. Sama henkilö voidaan valita presidentiksi enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

Presidentiksi valitaan ehdokas, joka saa enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Jos kukaan ehdokkaista ei ole saanut enemmistöä annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Presidentiksi valitaan tällöin uudessa vaalissa enemmän ääniä saanut ehdokas.

Tärkeimmät päivämäärät vuoden 2012 presidentinvaalissa:

Ensimmäinen vaali:

• vaalipäivä sunnuntai 22.1.2012
• ennakkoäänestys kotimaassa 11.-17.1.2012
• ennakkoäänestys ulkomailla 11.-14.1.2012
• ehdokasasettelu vahvistetaan 15.12.2011
• ehdokashakemukset jätettävä viimeistään 7.12.2011 ennen klo 16
• äänioikeustiedot määräytyvät 2.12.2011 ja äänioikeusrekisteri perustetaan 7.12.2011.

Koska kukaan presidentinvaalin ehdokkaista ei saanut ensimmäisessä vaalissa yli puolta annetuista (hyväksytyistä) äänistä, toimitetaan toinen vaali, jossa ovat ehdokkaina kaksi ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saanutta ehdokasta.

Toinen vaali:

• vaalipäivä sunnuntai 5.2.2012
• ennakkoäänestys kotimaassa 25.-31.1.2012
• ennakkoäänestys ulkomailla 25.-28.1.2012

Vaalitiedotteet