• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kuntainfo

Ennakkoäänestys


Äänioikeutettu voi äänestää valintansa mukaan joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty hänelle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Henkilöllisyys on todistettava ennakkoäänestyspaikalla vaalivirkailijalle, jotta sekaannuksia ei syntyisi. Tämän vuoksi henkilöllisyystodistus on oltava mukana. Pelkkä ilmoituskortti ei käy henkilöllisyystodistuksesta. Ilmoituskorttia ei tarvitse välttämättä ottaa mukaan äänestyspaikalle.

Yleiset ennakkoäänestyspaikat aukioloaikoineen Rovaniemellä:
(suluissa mahdollisen toisen vaalin päivämäärät)

Kaupungintalo, Hallituskatu 7
11. - 13.1. (25. - 27.1.)  klo 08.00 - 20.00
14. - 15.1. (28. - 29.1.)  klo 10.00 - 16.00
16. - 17.1. (30. - 31.1.)  klo 08.00 - 20.00

Kauppakeskus Revontuli, Koskikatu 27 B, A-hissi 3. krs 
11. - 13.1. (25. - 27.1.)  klo 10.00 - 18.00
14.1           (28.1.)           klo 10.00 - 16.00
15.1.          (29.1.)           SULJETTU
16. - 17.1. (30. - 31.1.)  klo 10.00 - 18.00

Korkalovaaran kirjasto, Hillapolku 9
11. - 12.1. (25. - 26.1.)  klo 10.00 - 18.00
13.1.          (27.1.)           klo 10.00 - 15.00
14. - 15.1. (28. - 29.1.)  SULJETTU
16. - 17.1. (30. - 31.1.)  klo 10.00 - 18.00

Ounasvaaran Valintatalo, Ounasvaarantie 15
11. - 13.1. (25. - 27.1.) klo 09.00 - 18.00
14. - 15.1. (28. - 29.1.) SULJETTU
16. - 17.1. (30. - 31.1.) klo 09.00 - 18.00

K-citymarket Rovaniemi, Pulkamontie 1
11. - 13.1. (25. - 27.1.)  klo 09.00 - 20.00
14.1           (28.1.)           klo 10.00 - 16.00
15.1.          (29.1.)           SULJETTU
16. - 17.1. (30. - 31.1.)  klo 09.00 - 20.00

Prisma Rovaniemi, Teollisuustie 2
11. - 13.1. (25. - 27.1.)  klo 09.00 - 20.00
14.1           (28.1.)           klo 10.00 - 16.00
15.1.          (29.1.)           SULJETTU
16. - 17.1. (30. - 31.1.)  klo 09.00 - 20.00

Lapin yliopisto, Yliopistonkatu 8
11. - 12.1. (25. - 26.1.)  klo 09.00 - 18.00
13.1.          (27.1.)           klo 09.00 - 16.00
14. - 15.1. (28. - 29.1.)  SULJETTU
16. - 17.1. (30. - 31.1.)  klo 09.00 - 18.00

K-market Pekkala, Sinetänsalmentie 8
11. - 13.1. (25. - 27.1.)  klo 09.00 - 18.00
14.1.          (28.1.)           klo 10.00 - 16.00
15. - 17.1. (29. - 31.1.)  SULJETTU

Muurolan kirjasto, Koulukaari 10
11. - 15.1. (25. - 29.1.)  SULJETTU
16.1.          (30.1.)           klo 12.00 - 19.00
17.1.          (31.1.)           klo 10.00 - 16.00

Info ja palvelupiste Siula, Vanttausjärventie 7
11.1.          (25.1.)           klo 09.00 - 16.30
12.1.          (26.1.)           klo 16.30 - 20.00
13.1.          (27.1.)           klo 09.00 - 16.30
14.1.          (28.1.)           klo 10.00 - 16.00
15. - 17.1. (29. - 31.1.)  SULJETTU

Ounasrinteen kirjasto, Salmenperä 2
11. - 12.1. (25. - 26.1.)  klo 12.00 - 19.00
13. - 17.1. (27. - 31.1.)  SULJETTU

Valinta Evesti, Kittiläntie 5512
11. - 12.1. (25. - 26.1.)  SULJETTU
13.1.          (27.1.)           klo 09.00-18.00
14.1.          (28.1.)           klo 10.00-16.00
15. - 17.1. (29. - 31.1.)  SULJETTU

K-valinta Vikajärvi, Liikekuja 11
11. - 15.1. (25. - 29.1.)  SULJETTU
16. - 17.1. (30. - 31.1.)  klo 09.00-18.00

Vaaliauto                                   
Kiertää kaupunginhallituksen määräämän aikataulun ja
reitin mukaisesti. (Reitti ja aikataulu liitetiedostona ohessa)

Erityiset ennakkoäänestyspaikat Rovaniemellä

Vaalilain 46 § 2 mom:n mukaan äänioikeutettu, joka on hoidettavana sairaalassa, ympärivuorokautista hoitoa antavassa tai muussa kaupunginhallituksen määräämässä sosiaalihuollon toimintayksikössä, saa äänestää ennakolta kyseisessä laitoksessa. Ennakkoäänestys toimitetaan 11. - 17.1.2012 välisenä aikana ja mahdollisessa toisessa vaalissa 25. - 31.1.2012. Laitoksissa ennakkoäänestys toimitetaan vähintään yhtenä ja enintään kahtena tähän ajanjaksoon sattuvana päivänä vaalitoimikunnan määrääminä aikoina.

Laitoksissa saavat äänestää ainoastaan niissä hoidettavina olevat ja niihin otetut henkilöt, näin ollen laitosten henkilökunta ja esimerkiksi päivystyksessä tai poliklinikoilla asioivat henkilöt eivät kuulu laitosäänestyksen piiriin.

Kotiäänestys Rovaniemellä 

Ennakkoäänestys voidaan tietyin edellytyksin järjestää äänestäjän kotona silloin kun äänioikeutetun kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestyksen yhteydessä voi säädettyjen edellytysten täyttyessä äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja. 
 

Väliaikainen henkilökortti

Jokaisen äänioikeutetun tulee äänestäessään esittää henkilöllisyystodistus, josta äänestäjän henkilöllisyys voidaan tarkistaa. Mikäli henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyden osoittavaa asiakirjaa, voidaan väliaikainen henkilökortti antaa vaaleissa äänestämistä varten. Henkilökortin voi Rovaniemellä saada poliisilaitokselta os. Hallituskatu 1-3, puh 071 8760321. Väliaikaista korttia haettaessa hakijalla on oltava mukana poliisin ohjeiden mukainen passivalokuva.