• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kuntainfo
Ennakkoäänestys


Äänioikeutettu voi äänestää valintansa mukaan joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty hänelle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Henkilöllisyys on todistettava ennakkoäänestyspaikalla vaalivirkailijalle, jotta sekaannuksia ei syntyisi. Tämän vuoksi henkilöllisyystodistus on oltava mukana. Pelkkä ilmoituskortti ei käy henkilöllisyystodistuksesta. Ilmoituskorttia ei tarvitse välttämättä ottaa mukaan äänestyspaikalle.

Ennakkoäänestys järjestetään keskiviikosta tiistaihin 17. - 23.1.2018 (Mahdollinen toisen kierroksen ennakkoäänestys keskiviikosta tiistaihin 31.1. - 6.2.2018).

Yleiset ennakkoäänestyspaikat aukioloaikoineen Rovaniemellä:
(suluissa mahdollisen toisen vaalin päivämäärät)

Kaupungintalo, Hallituskatu 7
17. - 19.1. (31.1. - 2.2.) 9.00 - 17.00
20.1. (3.2.) 12.00 - 16.00
21.1. (4.2.) SULJETTU
22. - 23.1. (5. - 6.2.) 9.00 - 20.00
Kauppakeskus Revontuli, Koskikatu 27 B
17. - 19.1. (31.1. - 2.2.) 10.00 - 19.00
20.1. (3.2.) 10.00 - 17.00
21.1. (4.2.) 12.00 - 17.00
22. - 23.1. (5. - 6.2.) 10.00 - 19.00
Korkalovaaran kirjasto, Hillapolku 9
17. - 18.1. (31.1. - 1.2.) 10.00 - 18.00
19. - 20.1. (2. - 3.2.) 10.00 - 15.00
21.1. (4.2.) SULJETTU
22. - 23.1. (5. - 6.2.) 10.00 - 18.00
Ounasvaaran K-Supermarket, Ounasvaarantie 15
17. - 19.1. (31.1. - 2.2.) 9.00 - 18.00
20.1. (3.2.) 10.00 - 15.00
21.1. (4.2.) SULJETTU
22. - 23.1. (5. - 6.2.) 10.00 - 20.00
K-citymarket Rovaniemi, Pulkamontie 1
17. - 19.1. (31.1. - 2.2.) 9.00 - 20.00
20.1. (3.2.) 10.00 - 17.00
21.1. (4.2.) SULJETTU
22. - 23.1. (5. - 6.2.) 9.00 - 20.00
Prisma Rovaniemi, Teollisuustie 2
17. - 19.1. (31.1. - 2.2.) 9.00 - 20.00
20.1. (3.2.) 9.00 -18.00
21.1. (4.2.) 12.00 - 18.00
22. - 23.1. (5. - 6.2.) 9.00 - 20.00
Lapin Yliopisto, Yliopistonkatu 8
17. - 18.1. (31.1. - 1.2.) 9.00 - 18.00
19.1. (2.2.) 9.00 - 16.00
20. - 21.1. (3. - 4.2.) SULJETTU
22. - 23.1. (5. - 6.2.) 9.00 - 18.00
K-market Sinettä, Sinetänsalmentie 8
17. - 19.1. (31.1. - 2.2.) 9.00 - 18.00
20.1. (3.2.) 10.00 - 16.00
21.1. (4.2.) SULJETTU
22.1. (5.2.) 9.00 - 18.00
23.1. (6.2.) SULJETTU
Valinta Evesti, Kittiläntie 5512
17. - 21.1. (31.1. - 4.2.) SULJETTU
22. - 23.1. (5. - 6.2.) 9.00 - 16.00
Narkauksen kylätalo, Koulunraitti 35-36
17.1. (31.1.) SULJETTU
18.1. (1.2.) 9.00 - 15.00
19. - 23.1. (2. - 6.2.) SULJETTU
Muurolan kirjasto, Koulukaari 10
17.1. (31.1.) 10.00 - 16.00
18.1. (1.2.) 12.00 - 19.00
19.1. (2.2.) 10.00 - 16.00
20. - 23.1. (3. - 6.2.) SULJETTU
Info ja palvelupiste Siula, Vanttausjärventie 7
17.1. (31.1.) 9.00 - 16.30
18.1. (1.2.) 16.00 - 19.00
19.1. (2.2.) 9.00 - 16.30
20. - 23.1. (3. - 6.2.) SULJETTU
K-extra Ovaskainen, Liikekuja 11
17. - 18.1. (31.1. - 1.2.) SULJETTU
19.1. (2.2.) 9.00 - 18.00
20.1. (3.2.) 10.00 - 16.00
21. - 23.1. (4. - 6.2.) SULJETTU
Ounasrinteen monitoimitalo, Matkajängäntie 5
17. - 21.1. (31.1. - 4.2.) SULJETTU
22.1. (5.2.) 12.00 - 19.00
23.1. (6.2.) 9.00 - 16.00Äänestysauto                                   
Äänestysauto kiertää kaupunginhallituksen määräämän aikataulun ja
reitin mukaisesti. (Reitti ja aikataulu liitetiedostona ohessa)

 

Erityiset ennakkoäänestyspaikat Rovaniemellä

Vaalilain 46 § 2 mom:n mukaan äänioikeutettu, joka on hoidettavana sairaalassa, ympärivuorokautista hoitoa antavassa tai muussa kaupunginhallituksen määräämässä sosiaalihuollon toimintayksikössä, saa äänestää ennakolta kyseisessä laitoksessa. Ennakkoäänestys toimitetaan 17. - 23.1.2018 välisenä aikana ja mahdollisessa toisessa vaalissa 31.1. - 6.2.2018. Laitoksissa ennakkoäänestys toimitetaan vähintään yhtenä ja enintään kahtena tähän ajanjaksoon sattuvana päivänä vaalitoimikunnan määrääminä aikoina.

Laitoksissa saavat äänestää ainoastaan niissä hoidettavina olevat ja niihin otetut henkilöt, näin ollen laitosten henkilökunta ja esimerkiksi päivystyksessä tai poliklinikoilla asioivat henkilöt eivät kuulu laitosäänestyksen piiriin.

Kotiäänestys Rovaniemellä

Ennakkoäänestys voidaan tietyin edellytyksin järjestää äänestäjän kotona silloin kun äänioikeutetun kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestyksen yhteydessä voi säädettyjen edellytysten täyttyessä äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja. 

Mikäli äänioikeutettu voi mennä äänestyspaikalle tai ennakkoäänestyspaikalle omin neuvoin taikka kuljetuspalveluita ja äänestysavustajaa hyväksikäyttäen, kotiäänestystä ei järjestetä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, tulee tästä mainita ilmoituksessa.

Kotiäänestykseen kannattaa ilmoittautua hyvissä ajoin ennen määräaikaa. Kotiäänestykseen ilmoittautuneille ilmoitetaan etukäteen puhelimitse kahden tunnin tarkkuudella se ajankohta, jolloin vaalitoimitsija saapuu äänestäjän luo toimittamaan äänestyksen.

Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 16.1.2018 ennen klo 16.00. Kirjallisesti ilmoituksen voi tehdä sivun alareunasta löytyvällä lomakkeella. Kotiäänestyksen ilmoittautumislomake on saatavissa myös Osviitta palvelupisteestä kaupungintalolta, Hallituskatu 7.

Puhelimitse ilmoittautumisen voi tehdä vaaliassistentti Henna Penttilälle 040-6308547 tai vaaliprojektityöntekijälle Jenna Postille 050-5905866.

Lisätietoja:

Kotiäänestys

Väliaikainen henkilökortti

Jokaisen äänioikeutetun tulee äänestäessään esittää henkilöllisyystodistus, josta äänestäjän henkilöllisyys voidaan tarkistaa. Mikäli henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyden osoittavaa asiakirjaa, voidaan väliaikainen henkilökortti antaa vaaleissa äänestämistä varten. Henkilökortin voi Rovaniemellä saada poliisilaitokselta os. Hallituskatu 1-3, puh 029 5460 321. Väliaikaista korttia haettaessa hakijalla on oltava mukana poliisin ohjeiden mukainen passivalokuva.