• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kuntainfo
Vaalien ulkomainonta

Rovaniemen kaupunginhallitus on kokouksessaan 24.10.2011 321 § päättänyt presidentinvaalin ulkomainonnasta Rovaniemen kaupungin hallinnassa ja määräysvallassa olevilla alueilla.

Kaupunginhallitus on päättänyt, että Rovaniemen kaupungin kustannuksella toteutettavasta kaupungin alueella tapahtuvasta vaalimainonnan järjestämisestä presidentinvaaleissa luovutaan.

Mikäli presidentinvaaliin ehdokkaita asettavat tahot edelleen haluavat järjestää kustannuksellaan vaalimainontaa Rovaniemen kaupungin alueella, niin Rovaniemen kaupunginhallitus tulee tekemään presidentinvaalin 2012 vaalimainonnasta erillisen päätöksen.

Tienvarsimainonnasta ja -ilmoittelusta säädetään maantielain 52 §:ssä. Maantielakia sovelletaan asemakaava-alueen ulkopuolella ja asemakaava-alueen liikennealueella. Maantien käyttäjille tarkoitetut ulkomainokset on kielletty ilman tienpitoviranomaisen myöntämää lupaa. Em. kielto ei koske esimerkiksi vaaleja koskevaa ilmoittelua. Mainos ja ilmoitus on laadittava ja sijoitettava siten, että se sopeutuu mahdollisimman hyvin ympäristöön. Ilmoitukset ja mainokset saa asettaa paikalleen aikaisintaan kuukautta ennen vaalipäivää, ja ne on poistettava viikon kuluessa vaalipäivästä.

Vaalimainonnassa on lisäksi otettava huomioon järjestyslain 6 §:ssä ja tieliikennelain 56 §:ssä säädetyt kiellot. Yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavan häikäisevän tai harhauttavan valon taikka liikenteenohjauslaitetta muistuttavan tai muuten turvallisuutta vaarantavan mainoksen käyttäminen on kielletty. Tielle tai sen välittömään läheisyyteen ei saa asettaa merkkiä, kilpeä tai muuta laitetta, jonka voi erheellisesti käsittää liikennemerkiksi tai muuksi liikenteen ohjauslaitteeksi taikka joka voi huonontaa sellaisen näkyvyyttä.