• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kylät ja kaupunginosat
Rautiosaari
Rautiosaaren ala-aste.jpgRautiosaari sijaitsee Rovaniemen keskustasta lounaaseen vajaan kahdenkymmenen kilometrin päässä Kemijoen itäpuolella. Kylässä on reilu 600 asukasta. Maisemaa hallitsee Kemijoki ja peltomaisemat, ja lähellä sijaitsee runsaasti ulkoilumaastoa.
Rautiosaaren historiaa
Kemijoen kahden haaran välissä, Valajaskosken alapuolella sijaitsevan Rautiosaaren pysyvästä asutuksesta on tietoja jo 1500-luvulta. Saaren rakennuskanta säästyi kokonaan viime sotien hävitykseltä. Yhdessä Heikkilänrannan talojen kanssa saari muodostaa arvokkaan kulttuurimaiseman. Rautionsaaren vanhimmat asuinrakennukset ovat 1800-luvun alkupuolelta. Saaren länsipäässä on Uusi Rompasaaren tila, jonka on muutettu vanhainkodiksi.

Ote Museoviraston julkaisusta Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993.
Hiidenkirnut
Rautiosaaren kylässä olevan Sukulanrakan kallion rinteellä on tavattu 14 hiidenkirnua, joista kolme on huomattavan syviä ja kuuluvat Suomen suurimpiin hiidenkirnuihin.

Hiidenkirnut syntyivät n. 10 000 vuotta sitten sulavan mannerjään reunavyöhykkeessä, voimakkaiden sulamisvesi virtojen kuluttuvan työn tuloksena. Jäätikön pohjalla olleissa sulamisvesitunneleissa voimakkaasti virtaava vesi kuljetti mukanaan lohkareita ja kiviä.

Sukulanrakan kallioiden kohdalla sulamisvesivirta vei mennessään irtomaapeitteen. Sulamisvesitunneliin syntyi voimakkaita vesipyörteitä ja virran mukana kulkeutuneet lohkareet alkoivat pyöriä. Ne porautuivat allaolevaan rikkonaiseen kallioon, jolloin syntyi pyöreitä kuiluja - hiidenkirnuja. Suurin osa sulamisvesivirran kuljettamasta kiviaineksesta kerrostui tunnelin suuntaiseksi harjuksi.