• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kylät ja kaupunginosat
Saarenkylän omakotiyhdistys ry

Saarenkylän kehityksen kohinassa on ollut aktiivisesti mukana jo joitakin vuosia Saarenkylän Omakotiyhdistys ry., joka osaltaan on tuonut esille asioita, joihin kunnan poliittisten päättäjien sekä kyläläisten itsensä tulisi  kiinnittää huomiotaan.

Poliittisesti sitoutumattoman, valtakunnallisen Suomen Omakotiliitto ry:n jäsenenä Saarenkylän  Omakotiyhdistys ry. pyrkii ajamaan jäsentensä etuja mahdollisimman kattavasti. Yhdistys on järjestänyt ja tulee vuosisuunnitelmiensa mukaan edelleenkin järjestämään erilaisia koulutus- ja luentotilaisuuksia, jotka ovat avoimia kaikille asioista kiinnostuneille. Mainetta ovatkin jo ehtineet niittää suositut kesä- ja talvipihakilpailut, joiden osanottajajoukot ovat olleet varsin mittavat. Samoin kuin kilpailujen palkinnotkin.

Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. toivottaa kaikki kylämme asukkaat, niin yksityiset kuin yhteisötkin, tervetulleiksi mukaan kyläilmeen parantamistalkoisiin. Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. arvostaa ja kunnioittaa vanhoja perinteitä, mutta haluaa olla mukana  luomassa uusia.

Yhdistyksen oma Tiedotuslehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja se jaetaan kaikkiin Saarenkylän ja lähiympäristön omakotitaloihin ja rivitaloihin.

Nämä edut saat 20 euron jäsenmaksulla.

Tervetuloa aktiiviseen kylävaikuttajien joukkoon, hankkeita ja haasteita riittää kaikille !

Yhteystiedot: Pekka Rompasaari  pekka.rompasaari (at) luukku.com   puh 040 5354685

Yhteistyöterveisin
Saarenkylän Omakotiyhdistys ry.

Hallitus 2014
Puheenjohtaja
Matti Anttila
Lumikkotie 22
96900 Saarenkylä
044 5151 701 (työ)
0400 989 752 (koti)
matti.anttila@pp9.inet.fi

Varapuheenjohtaja
Seppo Martikainen
0400 187 686
arja.martikainen@pp.inet.fi

Sihteeri
Jorma Hovi
050 349 9260
jorma.hovi@saunalahti.fi

Rahastonhoitaja
Eeva Yliniemi
040 73 51 356
eeva.yliniemi@pp.inet.fi

Jäsenet
Kaija Lainas
Anja Hannula
Aino Putaansuu