• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kylät ja kaupunginosat

Oikaraisen kylän historiaa ja kulttuuria

Rovaniemen kaupungin itäpuolella, Kemijoen etelärannalla on Uusikörkön ja Ylikorkon vanhojen talonpoikaisrakennusten ryhmä 1800-luvun jälkipuolelta. Niiden vieressä on Yllitalon hieman nuorempi rakennusryhmä.

Ote Museoviraston tekstistä rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo

Liitetiedostot