• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kylät ja kaupunginosat
Kyläsuunnitelman 2008 yksi keskeinen tavoite oli Kemijoen ylittävän lossiyhteyden korvaaminen sillalla. Tavoite toteutui vuosien 2010-2011 aikana kylälehden 2 / 2011 kuvaamalla tavalla.

Edelleen kylän tavoitteena on pyörätien saaminen molemmin puolin jokea.

Pyörätie palvelisi ennen muuta koululaisten liikenneturvallisuutta mutta myös viihtyvyyttä kylällä ja laajemminkin Rovaniemen seudulla. Sillan myötä kunto- ja työmatkapyöräily näyttävät lisääntyneen huomattavasti.  Jos Sierilän voimalaitoshanke käynnistyy, muuttuu tilanne liikenneturvallisuuden kannalta paljon huonommaksi.  

Kuvat alla lossitansseista 28.8.2010.
 lossitanssit2010-3116.JPG  
 lossitanssit2010_3131.JPG  
 lossitanssit2010_3148.JPG  
 lossitanssit2010_3132.JPG  
 lossitanssit2010_3078.JPG