• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kylät ja kaupunginosat

Rovaniemen keskustan alueen kaupunginosat

1. kaupunginosa
3. kaupunginosa
Alakorkalo
Korkalovaara
Koskenkylä
Ojanperä, Paavalniemi
Ounasrinne
Pullinpuoli
Pöykkölä
Rantaviiri 
Saarenkylä
Someroharju
Vaarala
Vennivaara
Ylikylä
 Keskustan alueen kaupunginosat

 

Rovaniemen keskustasta luodaan eheä, viihtyisä ja vetovoimainen

"Rovaniemen yksi vetovoimatekijä on viihtyisä, eheä ja toimiva keskusta. Kiinnostus keskusta-asumista kohtaan on lisääntynyt ja sinne hakeutuvat mielellään erityisesti ikääntyneet ja nuoret (koko Lapin läänin alueelta). Keskustaa tulisi kehittää niin, että sinne rakennetaan asuntoja monipuolisesti kaikille kohderyhmille, ei kuitenkaan omakotiasuntoja ydinkeskustaan.

Ydinkeskustaa tulee kehittää nykyistä elävämmäksi ja niin, että Rovaniemi profiloituu matkailukaupungiksi, jossa viihtyvät niin paikalliset asukkaat kuin matkailijat. Market-alueiden vastapainoksi Rovaniemen keskustaan tulee sallia liiketilarakentamista. Keskustasta tulee rakentaa hyvät yhteydet Ounasvaaralle ja muille lähivirkistysalueille.

Kevyen liikenteen reittejä ja joukkoliikennettä tulee kehittää nykyistä toimivammaksi. Kevyen liikenteen verkon tulee olla kattava ja helposti saavutettavissa. Myös matkailuliikenteessä kevyen ja joukkoliikenteen yhteyksiä tulisi parantaa mm. Napapiirin suuntaan ja Ounasvaaralle. Viheryhteydet tulee säilyttää."