Etusivu>Palvelut>Kylät ja kaupunginosat>Kylien kehittämiskyselyn tulokset BuSK-hanke 2019
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kylät ja kaupunginosat
Elinvoimaisilla kylillä hyvä elää ja yrittää - Kylien kehittämiskyselyn satoa


Rovaniemen kaupungin aluelautakuntien alueella tehtiin vuoden 2018 lopulla verkkokysely, joka
käsitteli kylien kehittämistavoitteita. Kysely tehtiin yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen (Luke)
kansainvälisen BuSK -projektin kanssa, johon myös Rovaniemen kaupunki osallistui. Hankkeen projektipäällikkönä toimi dosentti Asta Kietäväinen.

Sähköiseen kyselyyn tuli kaikkiaan 61 vastausta, joista 48 oli yksittäisten henkilöiden ja 13 kylien yhteisiä vastauksia. Kun sekä kylävastauksiin osallistuneet että yksittäiset vastaajat otetaan huomioon, osallistui kehittämisideointiin yhteensä 188 kyläläistä. Kaikkiaan kehittämisideoita palvelujen, elinkeinotoiminnan ja elinympäristön osalta tuli 280 kappaletta. Eniten vastauksia tuli Sodankyläntien aluelautakunnan alueelta ja palveluihin liittyvät ideat olivat eniten esillä (Taulukko 1). Kaikkien aluelautakuntien alueilla palvelujen kehittämisessä asetettiin eniten hyvinvointi- ja terveyspalveluihin liittyviä tavoitteita (Taulukko 2).

 

Taulukko 1.JPG

Taulukko 2.JPG

Tutustu aluelautakunnan alueiden kylien kehittämisideoiden toteuttamissuunnitelmiin alla olevista linkeistä: 

Alakemijoen kylät

Alaounasjoen kylät

Ranuantien kylät

Sodankylätien kylät

Yläkemijoen kylät

Yläounasjoen kylät  

rovaniemi_logo1_3.jpg Busk hanke logot.JPG