Etusivu>Palvelut>Kylät ja kaupunginosat>Rovaniemen kylien kehittämissäätiö
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kylät ja kaupunginosat
Rovaniemen kylien kehittämissäätiö

Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoituksen on vahvistaa Rovaniemen kylien elinkelpoisuutta sekä edistää niiden asukkaiden hyvinvointia. Säätiö voi omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä arvopapereita ja muita osakkeita sekä olla jäsenenä eri yhteisöissä.


Säätiön toiminta

Tukee ja avustaa hankkeita ja toimintoja

 • lisäävät kylien vetovoimaisuutta
 • edistävät kulttuuri-, virkistys- ja elinkeinotoimintaa
 • ylläpidetään kylillä sellaiset elinolosuhteet, että ihmiset haluavat niissä jatkaa asumista ja elinkeinojen harjoittamista
 • edistää tutkimustoimintaa eri alueiden ja kylien toimintojen kehittämissuuntien selvittämiseksi
 • säätiön varoja ei käytetä kunnan lakisääteisten toimintojen rahoittamiseen.

 

Säätiön pääoma       1.000.000 €
Lahjoitusvarat         17.000.000 €
Yhteensä                18.000.000 €

Sijoitusomaisuuden arvo 31.12.2019                  22.270.518 €

 

Säätiön tuotto-osuuden käyttökohteet v. 2020: Tuen jakaja:
- Kylien investointi- ja kehittämishankkeet 280.000 €  Kylien kehittämisjaosto
- Yritysseteli 100.000 €  Säätiön hallitus
- Järvien hoitokalastus 30.000 €  Kylien kehittämisjaosto
- Kehittämis- ja investointihankkeet 325.000 €  Säätiön hallitus

Yhteensä

735.000€   
Tarkempi määrittely kohteista oheisessa liitetiedostossa.

Hallintoneuvosto

Säätiön hallintoneuvostona toimii Rovaniemen kaupunginhallitus.
Puheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja.
Varapuheenjohtajana toimii  kaupunginhallituksen varapj.Hallitus 

Säätiön omaisuutta ja asioita hoitaa ja säätiötä edustaa hallitus, johon hallintoneuvosto valitsee viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Jäsenten vakituinen asuinpaikka sijaitsee Rovaniemen kyläalueella ja jokaiselta kaupungin viideltä eri päätiesuunnalta tulee valita yksi jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen. Hallintoneuvosto nimeää hallituksen jäsenistä toimikaudeksi kerrallaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

 • Puheenjohtaja: Päivi Saarijärvi  (varajäsen Taru Palokangas), Ranuantien alue
 • Varapuheenjohtaja: Nina Teräs (varajäsen Erkki Pääkkönen), Yläkemijoen alue
 • Jäsenet:
       Ari Paldan  (varajäsen Edvard Kulppi), Sodankyläntien alue
       Jouni Järvelä   (varajäsen Hannu Järvelä), Alakemijoen alue
       Jarmo Huhtala (varajäsen Vuokko Örn), Alaounasjoen alue

 

 • Asiamies: Heli Välikangas

Tilintarkastaja KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy
KHT,JHT Antti Kääriäinen
KHT,JHT Juha Väärälä

Ota yhteyttä

Kehittämissäätiön asiamies
Heli Välikangas
0400 696 834
heli.valikangas[at]rovaniemi.fi