• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kylät ja kaupunginosat
Misi

Misijoki.jpgMisi on noin 70 asukkaan kylä noin 50 km päässä Rovaniemen keskustasta itään, Kemijärven suuntaan. Kylästä on hyvät liikenneyhteydet Rovaniemelle ja takaisin, päivittäin sekä juna- että linja-autokyyti. Kylämme monimuotoinen, kaunis luonto sekä runsaat kalavedet tarjoavat oivan mahdollisuuden lomailijoille.

Misin kylässä toimii aktiivisesti useampia yhdistyksiä järjestäen erilaisia tapahtumia. Kalaisan Kielijärven rannalla on hyvä uimaranta, laavu ja erinomaiset mahdollisuudet muun muassa perhokalastukseen Kielikönkäällä.

Misin historiaa

Misin seutu asukkaineen on alkujaan kuulunut Oulun lääniin ja Kemin Lappiin. Kun vanha Lapin raja purettiin 1860-luvulla ja uusi raja vedettiin nykyisen Kemijärven ja Rovaniemen maalaiskunnan rajan kohdalle, Misin asukkaat siirtyivät Namman kyliin ja Rovaniemen maalaiskunnan veronmaksajiksi.

Isojako aloitettiin Suomessa vuonna 1753 ja sen ehdittyä Misin kohdalle vuonna 1877, eriteltiin ja merkittiin varsinaiset tilat maarekisteriin. Mutta itse Misin kylän syntyminen ja kehittyminen alkoi vasta, kun Misin asema rakennettiin vuonna 1934. Sitä ennen Misin seutua kutsuttiin järvikyliksi niiden järvien nimillä joiden ympärillä asutusta oli: pirttijärviläiset, venejärviläiset, kielijärviläiset jne.

Paikkakuntalaisten tietämän mukaan Misin seudulle on pystytetty ainakin kolme tilaa ennen lääninrajan vetämistä ja isojakoa. Mikko Kulppi asettui Pirttijärven rannalle 1810- luvulla, Misikankaat Misijärven rannalle 1820-luvulla, ja ennen isojakoa asettui Aapo Venetvaara asumaan Venejärven rannalle 1860-luvulla.

Leskeläisten mukaan Uuranjärven ranta sai ensimmäiset asukkaansa 1890-luvulla. Juuso Laitinen asettui ensimmäisenä asustamaan Kielijärven rantaa vuonna 1915, ja häntä seurasi vuonna 1918 Jaakko Kontio ja Matti Salla. Vuonna 1924 tuli Juho Närhistä Kuikura-nimisen tilan omistaja, myöskin Kielijärven rannalle. Näistä edellä mainituista ihmisistä ja suvuista on Misin kylä saanut alkunsa.

Misin seudulta on tehty löytöjä aikaisemmastakin asutuksesta. Vanhojen asumusten jäännöksiä, jotka ovat olleet lähinnä metsästäjien ja kalastajien käytössä. Onpa Misistä tehty joitakin löytöjä kivikauden ajalta, kivikirves ja Rovaniemi- tuura Venejärven rannalta.

Kemijärven rautatie_Misi.jpgRovaniemen ja Kemijärven välisen rautatien piirtolinja raivattiin vuonna 1924, ja kesällä 1927 käynnistettiin radanrakennustyöt. Tammikuun 13. v. 1932 topparoikka ylitti Misijoen.

Misin asema vihittiin heinänteon aikaan kesällä vuonna 1934. Misin asema on ollut tärkeä junien kohtaus ja risteyspaikka sivuraiteineen. Keskeinen se on ollut puutavaran lastaus- ja purkupaikkana puhumattakaan rahti-, henkilö- ja sotilaskuljetuksista. Sivuraide Raajärven kaivokselle oli tarpeellinen malmin kuljetuksessa. Saksalaiset pitivät Misiä tukikohtanaan vuosina 1941-1944, joten Misin asema oli todella tärkeä myös heille läpikulkuliikenteen osalta.

Heikki Rajamäki perusti Misiin ensimmäisen kaupan vuonna 1930.

Yhdistystoiminta käynnistyi 22.maaliskuuta 1935, jolloin perustettiin Misin maamiesseura (nykyinen kyläseura). Puheenjohtajaksi valittiin Heikki Rajamäki ja naistoimikunnan puheenjohtajaksi Elsa Kontio. Samana päivänä laskettiin peruskivi ompeluseuratoiminnalle, mikä toiminta jatkuu vieläkin "Kahvi-illan" nimikkeellä. Tämä pitkäjänteinen emäntien toiminta, yhteishenki ja kanssakäyminen on saavuttanut tuloksia, jotka ovat oivallisia esimerkkejä yhdistystoiminnalle tänäkin päivänä.

Tieyhteys Misiin parani, kun Kemijärventiestä rakennettiin pistotie Misiin vuonna 1937. Samana vuonna kylien niityille hankittiin hevosvetoiset niitto - ja haravakoneet.
Kun saksalaisten rintama alkoi murtua vuonna 1944, venäläisten sotarintama lähestyi uhkaavasti ja saksalaisten perääntymisvaihe alkoi. Silloinen asemapäällikkö Honkasilta sai soiton Misin asemalle 13. syyskuuta 1944 (asemalla oli kylän ainoa puhelin) kylän evakuoinnista. Kaikkien oli kerättävä tavaransa ja eläimensä sekä oltava asemalla vielä samana päivänä, mikäli mielivät pelastua. Evakkoon lähtijät olivat ajoissa asemalla, mutta junan lähtö viivästyi kaksi vuorokautta veturin puuttumisen takia. Kun vihdoin päästiin matkaan misiläiset sijoitettiin Ruotsin Jörniin ja Byskeen. Köyryläiset sijoitettiin Ruotsin Hammarkkiin ja misijärviläiset Ähtävälle Suomeen.

Sodan loputtua vuonna 1945 alkoi jälleenrakentamisen aika. Uusia taloja rakennettiin ja saksalaisilta tuhoamatta jääneitä taloja korjattiin talkoovoimin ja yhteishenki oli voimakasta.

Samana vuonna kylä sai postiaseman ja Lapinmaa perusti osuuskaupan.
Puhelinkeskus saatiin vuonna 1948, ja näin kyläläiset saattoivat puhua ”lankoja” pitkin.
Yksityisyritteliäisyys käynnistyi, kun Sylvi Närhi perusti vuonna 1949 K-kaupan ja samana vuonna Arvo Kontio ja veljekset Antero ja Akseli Närhi aloittivat kenttäsirkkeli- ja leveranssi-urakoinnit, mikä myös työllisti paikkakuntalaisia.

Postiauto alkoi kulkea Rovaniemen ja Misin väliä vuonna 1950.

Misin väkiluku kasvoi ja lapsia varten tarvittiin oma opinahjo, koulu, joka valmistui käyttöön vuonna 1951. Ennen omaa koulua lapset olivat saaneet opetusta väliaikaisissa tiloissa, joten ilo oli suuri kun vihdoin päästiin "oman katon" alle.

Pitkäaikaisena johtajaopettajana toimi Matti Ruismäki vuodesta 1948 vuoteen 1986. Ruismäelle kertyi 38 opetusvuotta ja parhaimmillaan oppilaiden lukumäärä koululla oli 117.

Sähkövalot saatiin kylälle vuonna 1955 sopivasti Martti Kontion 50 -vuotispäivän kunniaksi, jolloin syntymäpäiväkahvit juotiin ensimmäisten sähkövalojen loisteessa.
Misin uudelle voimakkaalle kehityskaudelle antoi sysäyksen kaivostoiminnan käynnistyminen Kärväsvaarassa ja hieman myöhemmin myös Raajärven kaivos aloitti toimintansa.

Maantie Kärväsvaaraan valmistui toukokuussa vuonna 1958 ja Raajärvelle vuonna 1962.
Malmin kuljetus vaati uuden tukevamman kiskotuksen, mikä taas merkitsi lisää työpaikkoja kyläläisille. Noihin aikoihin Misissä olikin hyvä työllisyystilanne.
Virkistys, kalastus ja harrastustoiminta elvytettiin perustamalla kylälle Misin Metsästys ja Kalastusseura 16. toukokuuta 1962. Puheenjohtajaksi valittiin Matti Ruismäki ja sihteeriksi Martti Kontio.

Maidon kuljetus meijereihin käynnistyi vuonna 1962 ja maitoa kerättiin parhaimmillaan kahdeltakymmeneltä tilalta.

Linja-autojen päivittäinen vuoroliikenne käynnistyi vuonna 1963.

Ensimmäinen televisio tuli Misiin vuonna 1964 Mikko Kontion taloon, jossa joukolla katseltiin Innsbruckin talviolympialaisia.

Nämä olivat hyviä aikoja Misin kylälle, mutta tummia pilviä alkoi kertyä taivaalle. Kaivosyhtiö vähensi Kärväsvaaran kaivoksen toimintaa, mikä merkitsi monille misiläisille työn loppumista ja sen myötä toimeentulohuolia. Kaivoksen toiminta loppui täysin vuonna 1966, ja ensimmäiset misiläiset lähtivät Ruotsiin työn perään yhdessä samaan aikaan Pohjois-Suomessa tapahtuneen suuren muuttoaallon mukana, elokuussa 1968. Suurin osa misiläisistä meni Motalaan Electroluxin jääkaappitehtaalle. Jotkut ovat jääneet sinne pysyvästi, toiset taas ovat palanneet juurilleen.

Kun Kärväsvaaran lakkauttamisesta oli juuri päästy toipumaan, kohtasi uusi isku kyläläisiä – myös Raajärvi aiottiin lakkauttaa. Viimeiset malmijunat lähetettiin matkaan Raajärveltä vuonna 1975. Kaivostyöläisillä oli edessä muuttomatka, osalla Kolariin, osalla Rautavaaraan ja osa meni Raahen Rautaruukkiin.

Kaivostoimintojen loputtua työmahdollisuudet Misin seudulla ovat lähes olemattomat. Työikäiset käyvät ansiotyössä Rovaniemellä ja Rovaseudulla.
Kylätoimikunta perustettiin 19. joulukuuta 1984 ja puheenjohtajaksi valittiin Kauko Honkasilta. Hän on ollut yksi kylän pitkän linjan toimihenkilö kaikilla saroilla.
Samana vuonna Lapinmaa lakkautti kauppatoiminnan ja vuonna 1986 lopetti Sylvi Närhi K-kaupan. Näin ollen joutuivat kyläläiset turvautumaan kauppa-autoon, kunnes rohkeana yksityisyrittäjänä 12. heinäkuuta 1988 kyläläisten suureksi iloksi Sakari Laitinen perusti "Sakun puotin". Nyt senkin toiminta on loppunut.

Misin kansakoulu lakkautettiin vuonna 1993 ja nyt saavat paikkakunnan kouluikäiset kulkea koulutaksilla Vikajärvelle. Matkaa tulee 25 km yhteen suuntaan.

Kyläläiset perustivat vuonna 1998 yhdistyksen Misi Arctic Life ry:n. Yhdistyksen tavoitteena on kylän kehittäminen, paikkakuntalaisten henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen sekä tukea työtilaisuuksia edistävää toimintaa.

Tämä on historiallinen kuvaus Misin kylästä, sen syntyvaiheista tähän päivään saakka. Haluan kiittää kaikkia kyläläisiä, jotka ovat auttaneet tämän kylän syntyhistorian kokoamisessa. Erityisesti Kyläseuran naisi kahvi-illoissa kootuista Misin historiaa koskevista tiedoista.

Laatinut:
Risto Kontio vuonna 1999.