• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kylät ja kaupunginosat

Yksityistie_lumi_071121 jp.jpg

Uusi yksityistielaki on tullut voimaan 2019 vuoden alusta ja laki edellyttää tiekuntien perustamista.

 

Avustustoiminnassa muutoksia uudistuksen seurauksena

"Valtion ja kuntien avustuksia ei ole mahdollista myöntää omille teille, sopimusteille ja
järjestäytymättömille teille yksityistielain perusteella. Rovaniemellä kaupunginhallitus teki 25.2.2019 päätöksen, jolla toistaiseksi voimassa olevat avustukset ja hoitosopimukset päättyvät 30.5.2020.

Järjestäytymättömillä teillä ja sopimusteillä on vuosi aikaa perustaa tiekunta valtion tai kunnan avustusten saamiseksi. Tiekunnan perustaminen ei ole tarpeen, jos tiekunta ei katso tarvitsevansa avustuksia ja toiminta kohdentuu vain muutaman osakaskiinteistön tarpeisiin.

Uuden lain myötä avustuskriteereiksi tuli tiekunnan perustaminen ja tietojen merkitseminen rekistereihin. Tietojen merkitseminen tie- ja katuverkkojärjestelmään koskee myös järjestäytymättömiä teitä. Hyöty tietojen viemisestä järjestelmään on tiekunnille ilmeinen, koska järjestelmän kautta raskaat ajoneuvot, pelastustoimi ja gps-järjestelmät saavat ajantasaista tietoa tien kantavuudesta ja rajoituksista."

Jorma Pöllänen, tieisännöitsijä