• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Laki ja oikeusturva

Kansalaisena Suomessa

Suomen kansalaisuuden voi saada automaattisesti. Kansalaisuutta voi myös hakea.

Suomen kansalaisuus voi perustua

 • vanhemman tai ottovanhemman kansalaisuuteen (periytymisperiaate)
 • Suomessa syntymiseen (syntymisperiaate)
 • vanhempien keskinäiseen avioliittoon (legitimaatio)
 • ilmoitukseen
 • hakemukseen (kansalaistaminen)

Suomen kansalaisuus vaikuttaa:

 • häntä ei voida estää saapumasta maahan, karkottaa maasta, eikä vastoin tahtoaan luovuttaa tai siirtää toiseen maahan. Ulkomailla Suomen kansalainen saa apua paikalliselta Suomen edustustolta.
 • Viranhakuun tiettyihin valtion virkoihin.Tällaisia virkoja ovat esimerkiksi poliisimiehen ja tuomarin virat sekä eräät ulkoasiainhallinnon virat.

 • Äänioikeuteen ts. jokaisella 18 vuotta täyttäneellä Suomen kansalaisella on äänioikeus valtiollisissa (eduskunta-, presidentin- ja EU-vaalit) ja kunnallisvaaleissa. Lisätietoa löytyy Oikeusministeriön sivuilta

 • EU-kansalaisuuteen, koska Suomi on Euroopan unionin (EU) jäsenvaltio ja sen kansalainen on myös EU-kansalainen, jolla on EU-kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet kuten esimerkiksi oikeus liikkua vapaasti ja tehdä töitä EU:n alueella. Lisäksi EU-kansalaisella on mm. oikeus suojeluun kolmansissa maissa, kun omalla maalla ei ole edustustoa, oikeus vedota Euroopan parlamenttiin ja kannella sen oikeusasiamiehelle jne.

 • Maanpuolustuvelvollisuuteen, koska Suomessa on yleinen maanpuolustusvelvollisuus. Tällöin jokainen Suomen kansalainen on velvollinen osallistumaan maanpuolustukseen tai avustamaan sitä. Asevelvollisia ovat 18 vuotta täyttäneet miehet.

 • Opintotukioikeuteen. Lisätietoja löytyy Kansaneläkelaitoksen sivuilta

Lähteenä on käytety sisäasiainministeriön internet-sivuja, intermin.fi.

Rovaniemen kaupunki ei vastaa sisällön mahdollisten virheiden aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Kaupunki ei ota myöskään vastuuta niistä ulkopuolisten tuottamista aineistoista, joihin Rovaniemi.fi sivuilta on tehty linkki.