• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Lasten päivähoito
Esiopetus

Esiopetus

Esiopetus on muuttunut velvoittavaksi vuoden 2015 alusta. Esiopetuksen velvoittavuus tarkoittaa sitä, että lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena.

Esiopetusta järjestetään Rovaniemen kunnallisissa päiväkodeissa sekä niissä palvelusetelipäiväkodeissa, joissa on esiopetuskelpoinen henkilöstö ja vähintään viisi esioppilasta. Esiopetus on kestoltaan vähintään 700 tuntia toimintavuodessa, neljä tuntia päivässä. Esiopetus toteutetaan pääsääntöisesti klo 9.00-13.00.  Lisätietoja esiopetuksesta saa päiväkodeista.

Esiopetus ja sitä täydentävä muu varhaiskasvatus

Mikäli lapsi tarvitsee maksuttoman esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, haetaan sitä päivähoitohakemuksella sähköisesti. Varhaiskasvastus-osuudesta peritään varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perheen tulojen ja hoidon laajuuden mukaan. Varhaiskasvatus järjestetään samassa päiväkodissa kuin esiopetus.

Esiopetussuunnitelma

Esiopetus on osa laajempaa varhaiskasvatuksen kokonaisuutta. Elokuusta 2016 voimaan tullut uusi Rovaniemen kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma, pohjautuu opetushallituksen laatimiin esiopetuksen perusteisiin (2014). Jokaiselle lapselle tehdään henkilökohtainen esiopetuksen oppimissuunnitelma yhdessä huoltajien kanssa.

Esiopetuksen lukuvuosi 2018-2019

Syyslukukausi ma 13.8. - to 20.12.2018.
Kevätlukukausi ma 7.1.- pe 31.5.2019

Syysloma 15. – 21.10.2018
Joululoma 21.12.2018 – 6.1.2019
Talviloma 4. – 10.3.2019

Vapaapäivät:
6.-7.12.2018
1.-3.5.2019
19.-22.4.2019
30.-31.5.2019

 

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Elokuussa alkavaan esiopetukseen ilmoittaudutaan tammikuussa. Asiasta tiedotetaan tuleville esikouluikäisille lähemmin kirjeitse ja varhaiskasvatuksen sivuilla. Kaikkien esiopetuspaikkaa hakevien tulee jättää esiopetushakemus. Esiopetukseen ilmoittaudutaan ensisijaisesti sähköisesti. Hakulomakketta voi käyttää, mikäli sähköinen ilmoittautuminen ei ole mahdollista.

Sähköinen esiopetukseen ilmoittautuminen

Tulostettava esiopetukseen ilmoittautuminen 

 

Esiopetusikäisen lapsen kulkeminen liikenteessä

Lapsen kulkeminen on huoltajan vastuulla ja tapahtuu pääsääntöisesti huoltajan tai muun aikuisen saattamana. 

Esiopetuskuljetukset