• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Lasten päivähoito
Monikulttuurinen päivähoito

Monikulttuurinen päivähoito Rovaniemen kaupungissa tarkoittaa, että kaikki lapset huomioidaan tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti ikään, sukupuoleen ja ihonväriin katsomatta.

Päivähoitopalvelujen saannissa jokaisen lapsen kohdalla tavoitteena on lähipalveluperiaate. Päivähoidossa lapsi tutustuu suomalaiseen kulttuuriin, oppii suomen kieltä ja toimii sosiaalisessa ryhmässä. Yhdessä vanhempien kanssa tuetaan lapsen mahdollisuutta kasvaa kahteen kulttuuriin. Vanhempia kannustetaan puhumaan kotona lapsen omaa äidinkieltä, sillä se on pohjana suomen kielen oppimiselle.

Vieraskielisellä perheellä on oikeus tarvittaessa tulkkauspalveluihin. Päivähoito toimii yhteistyössä maahanmuuttajatoimiston kanssa lasta ja perhettä koskevissa asioissa. Lapsen aloittaessa päivähoidon täytettään yhdessä perheen kanssa Tietoja maahanmuuttaja lapsesta-lomake. Lapsen varhaiskasvatus-suunnitelma- ja Kokonaiskehityksen arviointilomakkeet on käännetty myös burman kielelle. Vasulomake on saatavina myös englanninkielisenä.

Rovaniemen kaupungin päiväkodeissa annetaan S2-kielenä opetusta. Opetuksessa hyödynnetään arkitilanteita päiväkodissa ja lisäksi annetaan S2-kielenä opetusta pienryhmissä. Päivittäisissä tilanteissa voidaan käyttää apuna myös kuvia. Lapsen siirtyessä kouluun, kelto on mukana nivelvaiheen tiedonsiirrossa lapsiryhmän henkilöstön ja mahdollisen muun tukiverkoston kanssa.