• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Lasten päivähoito
Rovaniemen kaupungin perhepäivähoito

hyvinvoiva lapsiKunnallinen perhepäivähoito on kaupungin tuottama varhaiskasvatuspalvelu, joka tapahtuu perhepäivähoitajan kodissa, lapsen kotona tai ryhmäperhepäivähoitona kunnan vuokraamissa tiloissa.

Perhepäivähoitoryhmään voi kuulua samanaikaisesti enintään neljä kokopäiväistä ja yksi osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen lapsi. Lapsimäärään lasketaan mukaan hoitajan omat alle kouluikäiset lapset.

Perhepäivähoidossa hoitajan työaika muotoutuu lasten hoitoaikojen perusteella. Hoitajat kuuluvat työaikalain piiriin; työaika on 40 h/vko, tarvittaessa hoitajien työaika tasoitetaan 13 viikon aikana.
Perhepäivähoitajien esimiehinä toimivat tehtävään nimetyt päiväkodin johtajat.

 

Hoitosuhteen alussa

Tehdään kirjallinen sopimus lapsen huoltajien kanssa perhepäivähoidon tarpeesta.Lapselle osoitetaan hoitosuhteen alussa varahoitopaikka, jota on mahdollista käyttää kun hoitaja ei ole työssä.
Varahoitopaikkoina Rovaniemellä toimivat alueen päiväkodit.Jos vanhemmat sitoutuvat järjestämään varahoidon itse koko toimintakaudeksi, ovat ko. päivät perheelle maksuttomia.

Rovaniemen kaupungilla on tapaturmavakuutus, joka korvaa lapselle varhaiskasvatuksessa tapahtuneet tapaturmat kunnallisen terveydenhoidon piirissä. Omaisuusvahinkoja ja ansionmenetystä ei pääsääntöisesti korvata.

 

Ruokailu

Perhepäivähoidossa noudatetaan Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuksen ruokalistaa. Erityisruokavaliot toteutetaan lääkärin ja/tai terveydenhoitajan todistuksen perusteella.

 

Varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma ( Lapsen vasu ) laaditaan yhdessä vanhempien/huoltajien ja perhepäivähoitajan sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.

Perhepäivähoidolla on oma varhaiskasvatussuunnitelma.

 

Perhepäivähoitoon hakeutuminen

Perhepäivähoitoon hakemisesta ja alueiden paikkatilanteesta voi tiedustella varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta.

Kunnallisten perhepäivähoitajien lisäksi Rovaniemellä on tarjolla myös yksityisiä perhepäivähoitajia. Niihin hakeudutaan ottamalla suoraan yhteyttä kyseiseen yrittäjään.

Perhe voi myös palkata työsopimussuhteisen perhepäivähoitajan yksityisen hoidon tuen avulla.

 

Rekrytointi

Uusien perhepäivähoitajien rekrytointi tapahtuu pääsääntöisesti samaan aikaan kuin muunkin varhaiskasvatushenkilöstön rekrytointi. www.rovaniemi.fi/rekry