• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Lasten päivähoito

Varhaisvuosien erityiskasvatus

Osa varhaiskasvatuksessa olevista lapsista tarvitsee erityistä tukea omassa kasvussaan ja kehityksessään. Varhaiskasvatuksen
tukitoimien avulla pyritään edistämään lapsen suotuisaa kehitystä ja kuntoutusta.

Erityisen tuen tarpeessa olevalle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma ja/tai esiopetussuunnitelma yhdessä vanhempien kanssa.

Erityispäivähoidon järjestelyt Rovaniemellä

Kun lapsi tarvitsee erityistä hoitoa ja kasvatusta vamman, pitkäaikaissairauden tai muun syyn johdosta pyrimme yhdessä vanhempien kanssa löytämään lapselle sopivan varhaiskasvatuspaikan. Varhaiskasvatuksen konsultoiva erityisopettaja on mukana tukemassa lapsen hyvää varhaiskasvatusta hoitosuhteen alusta alkaen.

Alueelliset erityisryhmät:

Keskusta-Ounasjoki

Kivalonpuiston päiväkoti: integroitu erityisryhmä ja pienryhmä
Vaaranlammen päiväkoti: pienryhmä
Lapinrinteen päiväkoti: pienryhmä
Ylikylän päiväkoti: pienryhmä
Teerikallion päiväkoti: integroitu erityisryhmä

Ounasvaara-Alakemijoki

Rantavitikan päiväkoti: pienryhmä
Ounasrinteen päiväkoti: pienryhmä
Pöykkölän päiväkoti: pienryhmä

Saarenkylä-Yläkemijoki

Saarenputaan päiväkoti intergroitu erityisryhmä ja pienryhmä
Napapiiri: pienryhmä