• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Lasten päivähoito
Osallistu varhaiskasvatussuunnitelman tekemiseen
Kaikki
Ei uutisia-

Varhaiskasvatussuunnitelmat

Rovaniemen varhaiskasvatussuunnitelma

Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma on uudistumassa. Tuleva suunnitelma pohjautuu valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin, joista opetushallitus on päättänyt 18.10.2016. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ovat ensimmäistä kertaa kansallinen normi, joka ohjaa toiminnan toteuttamista päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja muussa varhaiskasvatuksessa.

Rovaniemen kaupungin suunnitelmaa valmistellaan yhteistyössä lasten, huoltajien sekä eri yhteistyötahojen kanssa. Suunnitelma täydentää valtakunnallisia perusteita paikallisilla linjauksilla ja painotuksilla. Uusi varhaiskasvatussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2017.

Aikaisempi Rovaniemen varhaiskasvatussuunnitelma on voimassa toimintavuoden 2016-2017.

Yksikkökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma

Jokaisella toimintayksiköllä on laadittuna yksikkökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma (luettavissa päiväkotien sivuilla ja Muksunetissä), jossa kuvataan yksikön arvopohjaa sekä arjen toimintaa ja käytäntöjä.
Perhepäivähoidolla on oma yhteinen varhaiskasvatussuunnitelma.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsikohtainen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) tehdään huoltajien, lapsen, henkilöstön ja tarvittaessa muun yhteistyöverkoston kanssa toimintakauden alkaessa. Vasun toteutumista arvioidaan vähintään kerran vuodessa. Lapsen vasussa korostuu lapsen yksilöllisyys sekä lapsen ja huoltajien osallisuus päivähoidon toteuttamisen suunnittelussa. Vasu keskusteluissa sovitaan miten ja millä keinoin lapsen hyvinvointia ja kehitystä tuetaan. Lapsen vasussa asetetut tavoitteet ovat pohjana lapsiryhmän toimintasuunnitelmalle, pienryhmätoiminnan toteuttamiselle ja lapsen yksilölliselle ohjaukselle.