• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Lasten päivähoito

Varhaiskasvatussuunnitelmat

Rovaniemen varhaiskasvatussuunnitelma

Kunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma pohjautuu valtakunnallisiin perusteisiin ja toimii päiväkotien omien suunnitelmien pohjana. Rovaniemen varhaiskasvatussuunnitelmaan on poimittu valtakunnallisesta suunnitelmasta keskeisimmät linjaukset ja niitä on konkretisoitu toiminnan suunnittelun ja toteutuksen pohjaksi.

Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet uudistetaan opetushallituksen johdolla. Rovaniemen paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman työstäminen alkaa syksyllä 2016. Uusi Rovaniemen varhaiskasvatussuunnitelma otetaan käyttöön elokuussa 2017.

Yksikkökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma

Jokaisella toimintayksiköllä on laadittuna yksikkökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma (luettavissa päiväkotien sivuilla ja Muksunetissä), jossa kuvataan yksikön arvopohjaa sekä arjen toimintaa ja käytäntöjä.
Perhepäivähoidolla on oma yhteinen varhaiskasvatussuunnitelma.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsikohtainen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) tehdään huoltajien, lapsen, henkilöstön ja tarvittaessa muun yhteistyöverkoston kanssa toimintakauden alkaessa. Vasun toteutumista arvioidaan vähintään kerran vuodessa. Lapsen vasussa korostuu lapsen yksilöllisyys sekä lapsen ja huoltajien osallisuus päivähoidon toteuttamisen suunnittelussa. Vasu keskusteluissa sovitaan miten ja millä keinoin lapsen hyvinvointia ja kehitystä tuetaan. Lapsen vasussa asetetut tavoitteet ovat pohjana lapsiryhmän toimintasuunnitelmalle, pienryhmätoiminnan toteuttamiselle ja lapsen yksilölliselle ohjaukselle.