• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Liikunta ja vapaa-aika
Liikuntatoiminta-avustus

Avustuksia myönnetään paikallisen urheilu- ja liikuntatoiminnan tukemiseen. Avustuksen jaosta päättää kulloinkin liikuntapalveluista päättävä toimielin. Avustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon liikuntaa edistävän järjestön toiminnan laatu ja laajuus, yhteiskunnallinen vaikuttavuus, miten järjestö toteuttaa liikuntalain tavoitteita sekä liikunnan ja urheilun eettisiä periaatteita ja miten järjestö edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Pisteytyksessä saavutettu kahdentoista (12) pisteen raja oikeuttaa hakijan liikuntatoiminta-avustuksen saamiseen.

Vapaa-ajan palvelualueen avustusohjeet.pdf

Kuka voi hakea avustusta

Avustus on tarkoitettu Rovaniemelle rekisteröidyille urheilu- ja liikuntayhdistyksille sekä muille liikuntatoimintaa harjoittaville rekisteröidyille yhdistyksille, joiden säännöissä on kirjattuna toimintamuotona liikunta ja joiden jäsenmäärä on yli 20 ja joka on toiminut rekisteröitynä yhdistyksenä vähintään kahden vuoden ajan ja jolla on opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymän valtionapukelpoisen järjestön jäsenyys. Avustusta eivät voi hakea lajiliitot tai vastaavat alueelliset järjestöt.

Avustusten hakeminen

Vapaa-ajan lautakunta julistaa avustukset haettavaksi vuosittain helmikuun viimeiseen arkipäivään klo 16.00 mennessä.

Liikuntatoiminta-avustus liikunta- ja urheiluseuroille sekä erityisryhmien liikuntaa järjestäville erityisyhdistyksille.

Liikuntatoiminta-avustukset ovat haettavissa 29.2.2020 klo 16.00 mennessä.   Avustusta haetaan sähköisellä lomakkeella: resurssivaraus.rovaniemi.fi/kurssit/haku

Hakemuksen täyttäminen vaatii tunnistautumisen, johon tarvitset pankkitunnukset.

Ohje hakemuslomakkeen täyttöön: Ensimmäisenä kirjaudu sisään resurssivarauksen etusivulla. Tunnistautumisprosessin jälkeen palaa takaisin etusivulle ja jatka sieltä kohtaan kurssit. kirjoita Vapaa tekstihaku -kenttään "avustus". Valitse Liikuntatoiminta-avustus 2020 ja paina ilmoittaudu. Täytä lomakkeen tiedot ja paina lopuksi "Vahvista ilmoittautuminen". Kuvaruudulle tulee vahvistusviesti, joka lähetetään myös ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Lopuksi kirjaudu ulos. Mikäli et saa vahvistusviestiä sähköpostiisi, tarkista myös roskapostikansio.

Mikäli olet toimihenkilönä useammassa yhdistyksessä ja sinun tarvitsee täyttää hakemus myös jonkin toisen yhdistyksen nimellä, käytä silloin lomaketta "Liikuntatoiminta-avustus 2020/Lomake 2"

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä liikuntapalveluihin.

Hakemuksessa mainitut liitteet lähetetään sähköisesti sanna.laine(@)rovaniemi.fi tai postitse osoitteeseen: Rovaniemen kaupunki/liikuntapalvelut, Viirinkankaantie 1, 96300 Rovaniemi.

Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Lisätietoja: liikuntajohtaja Pekka Hämäläinen puh. 0400 292 073 pekka.o.hamalainen(@)rovaniemi.fi

Liikuntapaikkojen kunnossapitoavustukset

Liikuntapaikkojen pienimuotoisilla kunnossapitoavustuksilla tuetaan kuntalaisten omaehtoista toimintaa, aktiivisuutta ja talkootoimintaa olosuhteiden luomisessa niille liikuntapaikoille, jotka eivät ole kunnan liikuntapaikkojen kunnossapidon piirissä. Tällaisia kohteita ovat mm. hiihtoladut, -maat, luistelukentät tai muut liikunnan ja urheilun suorituspaikat ja -alueet. Toimintatapa on talkootukea etupäässä kunnossapidosta tarvittaviin polttoaine- ja konevuokrakuluihin. Avustushakemuksia voivat jättää järjestöt/yhdistykset, kylätoimikunnat, kyläyhteisöt, muut yhteisöt ja laitokset (esim. koulut). Asian käsittelystä vastaa kokonaisuudessaan liikuntapalvelut.
Haku tapahtuu kunnossapitoavustushakemuksella liiteasiakirjoineen. Liikuntapaikkojen kunnossapitoavustuksen hakuaika on tammikuu 31. päivään mennessä.

Lomakkeet