• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Liikunta ja vapaa-aika
Soveltavaliikunta

Liikuntapalvelut tarjoaa soveltavaa liikuntaa, jonka avulla luodaan erityisen tuen tarpeessa oleville henkilöille mahdollisuus liikkua ja harrastaa liikuntaa. Soveltavan liikunnan kohderyhmät ovat kaiken ikäiset ihmiset, joilla on vamman, sairauden, sosiaalisen tilanteen tai muun toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan. Toiminta on terveyttä ja toimintakykyä edistävää, liikkujien erilaisuuden sijaan korostetaan oikein suunniteltua ja toteutettua liikuntaa, joka sopii kaikille. Soveltavassa liikunnassa hyödynnetään apuvälineitä, sekä muokataan liikuntalajeja liikkujille soveltuviksi.

Kunnan liikuntapalvelut järjestää toimintaa yhteistyössä useiden tahojen kanssa. Kunta vastaa erityisesti niiltä osin toiminnasta, jota muutoin ei alueella järjestetä. Kunta pyrkii myös tukemaan mm. erityisyhdistyksiä niiden oman toiminnan järjestämisessä ja jäsenten motivoimisessa liikunnallisten harrastusten pariin.


ala-aste.jpg             venyttely.jpg              Soveltava alppikoulu