• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Liikunta ja vapaa-aika
Sportisti Roi toiminnan esittely

Sportisti Roi? Mitä on nimen takana?

- Jokainen rovaniemeläinen lapsi/nuori
- Jokainen rovaniemeläisen lapsen/nuoren liikkumisen parissa toimiva taho
- Koordinaatioryhmä
- Roihu10 esiselvitys


"Kannamme kaikki kiinnostusta, vastuuta ja huolta lastemme tulevaisuudesta."

 

Dia2.png
Dia3.png

 

Dia4.png

Miksi?

Että joka ainoa rovaniemeläinen lapsi voisi kokea liikkumisen iloa ja innostusta
- Liikkuminen itsessään tuottaa hyvän olon
- Fyysinen kunto paranee
- Terveys ja hyvinvointi lisääntyy
- Tukee muuta oppimista (esim. tarkkaavaisuus)
- Tukee kasvua ihmisenä
- Ehkäisee syrjäytymistä
Taloudelliset vaikutukset?
Huippu-urheilun hyöty?

Mitä?

Pätevyyden tunne, kuulumisen tunne, autonomian tunne, merkityksen tunne
Tehtäväsuuntautunut motivaatioilmasto:
- Oppiminen
- Kehittyminen
- Edistyminen
- Yrittäminen
- Yksilöllinen ja henkilökohtainen
- Kannustus
- Sisäinen motivaatio
Liikkumis- ja liikuntataidot

Miten?

- Verkostoyhteistyöllä
- Koordinoidusti
- Nykyisillä resursseilla parempi tulos
- Kokeilukulttuuri
- Avoin ja aktiivinen yhteistyö
- Osaamisen kehittäminen ja jakaminen
- Tiedon vaihtaminen