• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Liikunta ja vapaa-aika
Esteetön luontoliikunta

Rovaniemellä on ryhdytty kehittämään esteettömiä lähiluontokohteita ja reittejä ja ne tarkoitettu ja rakennettu niin, että liikkuminen on mahdollista mm. pyörätuolia tai  lastenrattaita käyttäville.

Vaaranlammen esteetön reitti lammen kulkee lammen ympäri ja se on yhdistetty sorapintaisilla poluilla alueen kevyenliikenteen väyliin.

Harjulammen rantaan on rakennettu lyhyt reitti ja lintutorni siten, että se mahdollistaa mm. Harjulammen lintujen tarkkailun.

Syväsenvaarassa Puistolammen lähimaastoon on rakennettu sorapintaiset polut, jotka on yhdistetty alueen hiihtolatuihin ja kevyenliikenteenväyliin.

Arktikumin  viereisen puistoalueen läpikulkeva sorapolkua  jatkettiin, rakentamalla n. 1km mittainen sorapolku Ounasjoen rantametsään. Polku alkaa Suovakadun kohdalla alkavasta alikulkutunnelista.
Luontopalvelu Etiäinen

Etiäinen.fi on helppokäyttöinen luonto- ja virkistyskohteiden käyttöä tukeva internet- ja mobiilipalvelu, jonka avulla voi hakea tietoa Rovaniemen alueen luontoreiteistä ja -kohteista sekä saada kokonaiskuvan alueen tarjoamista aktiviteeteista ja palveluista.

Etiäinen-logo-rovaniemifihin.jpg