• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Liikunta ja vapaa-aika
Tervetuloa kelkkailemaan Rovaniemelle

Rovaniemen kaupungin alueella on noin 1100 kilometriä kelkkauria hyvätasoisista runko- ja taajamareiteistä haastaviin erämaareitteihin.

Runko- ja taajamareitit kunnostetaan kelkkakauden aikana koneellisesti kunnossapito-ohjelman mukaisesti. Sen sijaan kelkkaurat ovat kelkkailijoiden armoilla, ja niillä riittää varmasti haastetta.

Rovaniemen seudun alueen lanattavat reitit löytyvät viereisestä liitetiedostokartasta.

Reittien alustava lanausohjelma 2019-2020 on julkaistu viereisessä liitetiedostossa ja ohjelmaa

päivitetään viikottain.

Rovaniemeltä on tällä hetkellä hyvät yhteydet runkoreittejä pitkin Sodankylään, Kemijärvelle, Ylitorniolle,  Ranualle, ja Ylläkselle. Lisäksi suunnitteluvaiheessa on Kittilän suunta.

Kaupungin alueen kelkkareitit ja urat löytyvät Liitetiedostot valikosta ja kaupungin karttapalvelimelta.

Ajankohtaista
Kaikki
Ei uutisia-
 

Reittien kunnossapito kaudella 2019-2020

Kelkkareittien koneellinen kunnostus on päättynyt. Kelkkakelit toki jatkuvat.

Kiitoksia kaudesta

 

 Kelkkareittien koneellinen kunnostus on siirtynyt  Rovaniemen Latu ja Reitti työyhteenliittymän vastuulle. Vastuullinen yrittäjä on MSL Kemppe Oy.

Palautetta kelkkareittien kunnosta voi lähettää toimisto@mslkemppe.fi

 

Varoitusalueet

Saarenputaan kelkkaura on suljettu Ounasjoenitäpuolentiellä  Vitikanpään sillan kohdalta kevyenliikenteenväylän ja siltaremontin johdosta. Urakoitsijana toimii Destia Oy, joka on suorittanut merkitsemisen.  Kts. Liitetiedostot SAARENPUTAAN KELKKAURA  

 

JÄÄALUEEN OPASTEIDEN PURKAMINEN

Jääalueen opasteiden purkaminen alkaa 16.4.  Lämpimien säiden johdosta jääalueilla on runsaasti

vettä ja  moottorikelkkailua ei enää suositella.

 

Napapiirin matkailualue

Alueella on liikenteessä runsaasti ohjelmapalvelutoimijoiden poro- ja koiravaljakkoja. Noudata varovaisuutta.

Alueen läpikulkevilla moottorikelkkareiteillä on nopeusrajoitus 40 km/h, joka on osoitettu liikennemerkeillä. Kelkkailu on sallittu ainoastaan merkityllä kelkkareitillä ja poikkeaminen ohjelmapalveluyritysten käytössä oleville valjakkoreiteille on kielletty. Kielto on osoitettu maastossa liikennemerkeillä. Noudata kieltoa ja kelkkaile ainoastaan merkityllä reitillä. Varaudu pysähtymään.

Reittien kunnossapito 

Rovaniemen kaupungin moottorikelkkareittien talvikunnostuksesta vastaa Rovaniemen seudun moottorikelkkapooli, jossa ovat mukana Rovaniemen kaupunki, ohjelmapalveluyritykset, polttoaine- ja kelkkakauppiaat, kelkkatehdas BRP ja Lapin moottorikelkkailijat. Talvikauden kunnossapitoon kuuluva reittien lanaus tapahtuu yksityisen yrittäjän toimesta

Reitit lanataan suunnitelmallisesti lanausohjelman mukaisesti. Koneellisesti kunnostettavaa reittiä on noin 550 kilometriä.  Lanausohjelma on nähtävillä kaupungin verkkosivuilla ja sieltä selviää mm. eri reittiosuuksien  kunnostusviikko. Lanausohjelma pyritään päivittämään viikoittain lanattujen reittien osalta.   Osaa reiteistä huolehditaan viikoittain, mutta joitakin osuuksia lanataan vain pari kertaa talvessa. Reittien kesäaikainen kunnossapito ja huolto kuuluvat Rovaniemen kaupungille.

 

Maastoliikenne

Moottorikelkkareitit ja urat on tarkoitettu ajettavaksi ainoastaan moottorikelkoilla lumipeitteiseen aikaan. Esimerkiksi mönkijän (ATV) käyttö on kielletty kesäaikaan tai se edellyttää aina maanomistajan luvan.

Moottorikelkalla maastossa liikkumiseen tarvitset maanomistajan luvan.  Lupaa ei kuitenkaan tarvita liikuttaessa virallisilla moottorikelkkailureiteillä eikä avoimella, jääpeitteisellä vesialueella.

Metsähallituksen hallinnassa olevilla valtion maiden urilla liikkumiseen tarvitset maastoliikenneluvan.   Rovaniemellä voi hankkia uraluvan Metsähallitus, Pilke-talon asiakaspalvelu, Ounasjoentie 6, Rovaniemi.

Ohjeita reiteillä kulkiessa

 • Moottorikelkkaurilla – ja reiteillä olevia ohjeita ja liikennemerkkejä on aina noudatettava

 • Kelkka tulee olla rekisteröity ja vakuutettu

 • Urilla ajaminen edellyttää vähintään T-luokan ajokorttia (15 v.)

 • Kuljettajan ja matkustajan on käytettävä suojakypärää

 • Moottorikelkkaurilla ajo tapahtuu omalla vastuulla

Moottorikelkkareitit ovat maanmittaustoimituksella virallistettuja ja niillä noudatetaan tieliikennelain määräyksiä moottorikelkkailusta.  Poliisi valvoo kelkkaliikennettä virallisilla reiteillä.

Suurin sallittu ajonopeus urilla ja reiteillä on 60 km/h, jääpeitteisillä vesialueilla 80 km/h ellei siitä ole rajoituksin toisin määrätty.

Perävaunullisella kelkalla, jossa on matkustaja, suurin sallittu nopeus on 40 km/h.

Jääalueille merkatut urat ovat ohjeellisia, jokaisen tulee tarkkailla jään kantavuutta liikkuessaan jääalueilla, liikkuminen tapahtuu omalla vastuulla.  Urien merkitsemisestä tiedotetaan verkkosivuilla.

Reiteillä voi tapahtua muutoksia, joista pyritään tiedottamaan kaupungin verkkosivuilla ja  myös maastossa, joten seuraa reiteillä olevia opasteita.

Vuoden 2009 Kelkkareittikarttaa on myynnissä palvelupiste Osviitassa, os. Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi. Karttaa on täydennetty liitteellä viimeisimmistä muutoksista. Nettiversiot ja eri operaattoreiden tarjoamat ns. ”puhelinkartat ” ovat ajan tasalla. Nettiversiot ovat nähtävillä kaupungin verkkosivuilta osoite Rovaniemen kaupungin opaskartta/Moottorikelkkareitit.


Klikkaa kuvaa, niin pääset Rovaniemen
karttapalveluun


Opastus ja turvallisuus

Kaikilla reiteillä on muutaman kilometrin välein paikannimi- ja etäisyysopasteita. Tärkeillä risteysalueilla ja reittien alku- ja loppupäässä on lisäksi opaskartat.

Taajama-alueille on myös lisätty runsaasti reittikarttoja ja opastuspisteitä.

Kelkkailijan on syytä tutustua Lapin moottorikelkkailijoiden laatimiin turvallisuusohjeisiin.

Rajoituksia  kelkkailuun kaupungin keskustan alueella  

Uusi laajennettu moottorikelkkailun alueellinen rajoitus on ollut voimassa vuodesta 2010 lähtien

Lapin ympäristökeskuksen päätös 1301 L0369-26 ja LAPELY / 37/07.01/2010

Moottorikelkkailu on sallittu Kemijoen ja Ounasjoen jääpeitteisellä vesistöalueella välillä Suutarinkorvan silta – Paavalniemi, Salmijärvi, Keinuvuopaja, Harjulampi, Kulpinväylä ja Saarenpudas vain merkityillä urilla.
Nopeusrajoitus kyseisillä urilla on 40 km/h.

Päätöksen mukaisesti rajoitusalueella sallitaan moottorikelkkailu ainoastaan merkityillä urilla. Autoilla, moottoripyörillä, mopoilla ja mönkijöillä liikkuminen on kielletty.

Moottorikelkan tarpeeton ja häiritsevä käyttäminen kielletty klo 22.00 – 07.00


Runkoreitit

Suurin osa runkoreiteistä on maanmittaustoimituksella virallistettuja ja niillä noudatetaan tieliikennelaissa annettuja määräyksiä moottorikelkkailusta.   Kelkkailua valvoo Poliisi.  

Virallisia runkoreittejä on Rovaniemellä

 •     Ketavaara-Napapiiri –Olkkajärvi – Kemijärvi (kaupungin raja) n.  62 km
 •     Nivankylä - Pello (Ylitornion kunnaraja) n. 38 km
 •     Revontulireitti  (Rovaniemi – Sodankylän kunnanraja)  n. 90 km
 •     Rovaniemi - Ranua (kunnanraja  n. 64 km
 •     Olkka-Toramoselkä – Vikajärvi  n. 9km
 •     Vikajärvi - Revontulireitti n. 9 km 
 •     Ranua - Rovaniemi kunnaraja - Vanttauskoski. n. 10km
 •     Mellavaara - Pohtimolampi 14,1 km
 •     Ns. Ylläksen reitti kuuluu runkoreitistöön, mutta ei ole toistaiseksi   virallinen  kelkkareitti

Kelkkareittien ylläpito ja rakentaminen 

 •  Kunnossapitovastuu: Maansiirtoliike Kemppe  Oy    
 • Kunnossapitourakan valvoja Infrap Oy 
 • Suunnittelu, rakennuttaminen ja reittien ylläpitäjä.  Rovaniemen kaupunki, Yhdyskuntatekniikan yksikkö