• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Liikunta ja vapaa-aika
Tervetuloa kelkkailemaan Rovaniemelle

 

Ajankohtaista kelkkailukaudella 2017-2018

JÄÄREITTIEN KÄYTTÖÖNOTTO

Seuraaville jääalueille on merkitty kelkkaura:

Norvajärvi, Vanttausjärvi, Alajärvi ja Iso-Hera, Kemijoen ja Ounasjoen jääalue kaupungin keskusta-alueella, Salmijärvi,  Keinuvuopaja ja Harjulampi

 HOX. Tutustukaa kelkkailun alueellinen rajoitus Liitetiedostoissa.

Pysy merkityllä uralla. Jääalueilla on runsaasti vettä lumen ja jään välissä. Lisäksi

jääalueilla voi olla sula-alueita.

VAROITUS 

Puutavaranajo

Pohjois-Suomen Metsämarkkinat Oy suorittaa puutavaranajoa Ounasjoki  - Norvatie

välisellä reittiosuudella viikolla 8-9. Alueella on alennettu liikennerajoitus.

Kts. Liitekartta  OUNASJOKI -NAPAPIIRI PUUTAVARAN AJOA

 

REITTIEN KUNNOSSAPITO

Katso reittien kunnostuksen viikkoaikataulut liitetiedostosta LANAUSAIKATAULU. Reittien senhetkinen lanaustilanne on merkitty päivämäärällä. Reitti on siis lanattu kyseisen päivän aikana.

 

 

Napapiirin matkailualue

Alueella on liikenteessä runsaaasti ohjelmapalvelutoimijoiden poro- ja koiravaljakkoja. Noudata varovaisuutta.

 Alueen läpikulkevilla moottorikelkkareiteillä on nopeusrajoitus 40 km/h, joka on osoitettu liikennemerkeillä. Kelkkailu on sallittu ainoastaan merkityllä kelkkareitillä ja poikkeaminen ohjelmapalveluyritysten käytössä oleville valjakkoreiteille on kielletty. Kielto on osoitettu maastossa liikennemerkeillä. Noudata kieltoa ja kelkkaile ainoastaan merkityllä reitillä. Varaudu pysähtymään.


Yleistä

Rovaniemen kaupungin alueella on noin 1100 km kelkkauria aina haastavista erämaareiteistä hyvätasoisiin runko- ja taajamareitteihin.

Runko- ja taajamareitit kunnostetaan kelkkakauden aikana koneellisesti kunnossapito-ohjelman mukaisesti. Sen sijaan kelkkaurat ovat vapaasti kelkkailijan armoilla, joilla varmasti riittää haastetta.

Rovaniemeltä on tällä hetkellä hyvät yhteydet runkoreittejä pitkin Sodankylään, Kemijärvelle, Ylitorniolle,  Ranualle, ja Ylläksen. Lisäksi suunnitteluvaiheessa on Kemin ja Kittilän suunnat.

Reittien kunnossapito 

Rovaniemen kaupungin moottorikelkkareittien talvikunnostuksesta vastaa Rovaniemen seudun moottorikelkkapooli, jossa ovat mukana Rovaniemen kaupunki, ohjelmapalveluyritykset, polttoaine- ja kelkkakauppiaat, kelkkatehdas BRP ja Lapin moottorikelkkailijat. Talvikauden kunnossapitoon kuuluva reittien lanaus tapahtuu yksityisen yrittäjän toimesta

Reitit lanataan suunnitelmallisesti lanausohjelman mukaisesti. Koneellisesti kunnostettavaa reittiä on noin 550 kilometriä.  Lanausohjelma on nähtävillä kaupungin verkkosivuilla ja sieltä selviää mm. eri reittiosuuksien  kunnostusviikko. Lanausohjelma pyritään päivittämään viikoittain lanattujen reittien osalta.   Osaa reiteistä huolehditaan viikoittain, mutta joitakin osuuksia lanataan vain pari kertaa talvessa. Reittien kesäaikainen kunnossapito ja huolto kuuluvat Rovaniemen kaupungille.

 

Maastoliikenne

Moottorikelkkareitit ja urat on tarkoitettu ajettavaksi ainoastaan moottorikelkoilla lumipeitteiseen aikaan. Esimerkiksi mönkijän (ATV) käyttö on kielletty kesäaikaan tai se edellyttää aina maanomistajan luvan.

Moottorikelkalla maastossa liikkumiseen tarvitset maanomistajan luvan.  Lupaa ei kuitenkaan tarvita liikuttaessa virallisilla moottorikelkkailureiteillä eikä avoimella, jääpeitteisellä vesialueella.

Metsähallituksen hallinnassa olevilla valtion maiden urilla liikkumiseen tarvitset maastoliikenneluvan. Luvan voi hankkia Villin Pohjolan nettikaupasta  tai puhelimella  puh. 020344122.  Rovaniemellä voi hankkia uraluvan Metsähallitus, Pilke-talon asiakaspalvelu, Ounasjoentie 6, Rovaniemi.

Ohjeita reiteillä kulkiessa

 • Moottorikelkkaurilla – ja reiteillä olevia ohjeita ja liikennemerkkejä on aina noudatettava

 • Kelkka tulee olla rekisteröity ja vakuutettu

 • Urilla ajaminen edellyttää vähintään T-luokan ajokorttia (15 v.)

 • Kuljettajan ja matkustajan on käytettävä suojakypärää

 • Moottorikelkkaurilla ajo tapahtuu omalla vastuulla

Moottorikelkkareitit ovat maanmittaustoimituksella virallistettuja ja niillä noudatetaan tieliikennelain määräyksiä moottorikelkkailusta.  Poliisi valvoo kelkkaliikennettä virallisilla reiteillä.

Suurin sallittu ajonopeus urilla ja reiteillä on 60 km/h, jääpeitteisillä vesialueilla 80 km/h ellei siitä ole rajoituksin toisin määrätty.

Perävaunullisella kelkalla, jossa on matkustaja, suurin sallittu nopeus on 40 km/h.

Jääalueille merkatut urat ovat ohjeellisia, jokaisen tulee tarkkailla jään kantavuutta liikkuessaan jääalueilla, liikkuminen tapahtuu omalla vastuulla.  Urien merkitsemisestä tiedotetaan verkkosivuilla.

Reiteillä voi tapahtua muutoksia, joista pyritään tiedottamaan kaupungin verkkosivuilla ja  myös maastossa, joten seuraa reiteillä olevia opasteita.

Vuoden 2009 Kelkkareittikarttaa on myynnissä palvelupiste Osviitassa, os. Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi. Karttaa on täydennetty liitteellä viimeisimmistä muutoksista. Nettiversiot ja eri operaattoreiden tarjoamat ns. ”puhelinkartat ” ovat ajan tasalla. Nettiversiot ovat nähtävillä kaupungin verkkosivuilta osoite Rovaniemen kaupungin opaskartta/Moottorikelkkareitit.


Klikkaa kuvaa, niin pääset Rovaniemen
karttapalveluunOpastus ja turvallisuus

Runkoreiteille on tämän vuoden aikana lisätty reittiopasteita ja paikannimikylttejä, helpottamaan esimerkiksi onnettomuustilanteissa avun hälyttämistä.

Taajama-alueille on lisätty runsaasti reittikarttoja ja opastuspisteitä.

Kelkkailijan on syytä tutustua Lapin moottorikelkkailijoiden laatimiin turvallisuusohjeisiin.

 

Rajoituksia  kelkkailuun kaupungin keskustan alueella  

Uusi laajennettu moottorikelkkailun alueellinen rajoitus
on astunut voimaan 25.1.2010 !

Lapin ympäristökeskuksen päätös 1301 L0369-26
ja LAPELY / 37/07.01/2010

Moottorikelkkailu on sallittu Kemijoen ja Ounasjoen jääpeitteisellä vesistöalueella välillä Suutarinkorvan silta – Paavalniemi, Salmijärvi, Keinuvuopaja, Harjulampi, Kulpinväylä ja Saarenpudas vain merkityillä urilla.

Nopeusrajoitus kyseisillä urilla on 40 km/h.

Päätöksen mukaisesti rajoitusalueella sallitaan moottorikelkkailu ainoastaan merkityillä urilla. Autoilla, moottoripyörillä, mopoilla ja mönkijöillä liikkuminen on kielletty.

Moottorikelkan tarpeeton ja häiritsevä käyttäminen kielletty klo 22.00 – 07.00

Kaupunkialueella on useita ns. taajamien siirtymäreittejä, joita pitkin kelkkailijat  pääsevät sujuvasti lähireiteille ja niitä myöten kauemmaksi. Pyri käyttämään näitä uria.Kelkkailua keskusta alueella ja taajamissa valvoo poliisi.

Runkoreitit

Suurin osa runkoreiteistä on maanmittaustoimituksella virallistettuja ja niillä noudatetaan tieliikennelaissa annettuja määräyksiä moottorikelkkailusta. 
Kelkkailua valvoo Poliisi.  

Virallisia runkoreittejä on Rovaniemellä

 •     Ketavaara-Napapiiri –Olkkajärvi – Kemijärvi (kaupungin raja) n.  62 km
 •     Nivankylä - Pello (Ylitornion kunnaraja) n. 38 km
 •     Revontulireitti  (Rovaniemi – Sodankylän kunnanraja)  n. 90 km
 •     Rovaniemi - Ranua (kunnanraja  n. 64 km
 •     Olkka-Toramoselkä – Vikajärvi  n. 9km
 •     Vikajärvi - Revontulireitti n. 9 km 
 •     Ranua - Rovaniemi kunnaraja - Vanttauskoski. n. 10km
 •     Mellavaara - Pohtimolampi 14,1 km
 •     Ns. Ylläksen reitti kuuluu runkoreitistöön, mutta ei ole toistaiseksi   virallinen  kelkkareitti 


Kelkkareittien ylläpito ja rakentaminen

 • Reittien talvikautinen kunnossapito ja kesäaikainen kunnostaminen ja rakentaminen, Rovaniemen kaupunki, Tekninen palvelutuotanto.

 • Tiedustelut  ja palautteet  V-P Karjalainen, 0400-295 590  ja  reittivalvonta Kari Peteri,  p. 0400 – 698 019

 • Suunnittelu, rakennuttaminen ja reittien ylläpitäjä.  Rovaniemen kaupunki, Tekniset palvelut osasto. Tiedustelut metsätalousinsinööri Kari Lukkarinen, 0400-695012

            Valtionmaiden osalta rakentamisesta ja ylläpidosta vastaa ILMOITETAAN MYÖHEMMIN

            Yhteydenotot: