• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Liikunta ja vapaa-aika
Voimaa vanhuuteen

Vuonna 2017 Rovaniemen kaupunki valittiin Ikäinstituutin mentoroimaan Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan. Mentoroinnin pituus on kolme vuotta, ja sen tavoitteena on kehittää ja lisätä iäkkäille tarkoitettua liikuntaneuvontaa, lihasvoima- ja tasapainosisältöistä ohjattua liikuntaa ja arkiliikunnan mahdollisuuksia sekä ulkoilua. Päämääränä on edistää kotona asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua terveysliikunnan avulla. Hankkeen tavoitteena on lisätä ikäihmisten matalankynnyksen liikuntaa, ja juurruttaa hyviksi havaittuja tapoja toimintaan.

Hanke toteutetaan poikkisektorisena yhteistyönä. Yhteistyöryhmä on ydinryhmä, jonka tehtävänä on viedä hanketta eteenpäin poikkisektorisena yhteistyönä, Ikäinstituutin mentoroinnin tuella. Yhteistyöryhmässä on toimijoita mukana mm. Liikuntapalveluista, Perusturvasta, Rovaniemen eläkeläisten yhteisjärjestö ry:stä, Rovaniemen seurakunnasta, Rovaniemen kaupungin kansalaisopistosta sekä Rovaniemen Neuvokkaasta.

Voimaa vanhuuteen Rovaniemi.jpg

Yhteystiedot

Suunnittelija
Henni Kaartinen
Puh. 040-548 6447
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi