• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Lomakkeet

Ympäristöterveydenhuolto - Tilapäinen elintarvikkeiden myynti-ilmoitus


Ilmoitus kunnan elintarvikeviranomaiselle elintarvikelain (23/2006) 13 §:n 2 momentin 1 kohdan toiminnasta "tilapäinen elintarvikkeiden myynti".

Ilmoitus on lähetettävä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista.  Puutteellisten tietojen antaminen voi johtaa toiminnan rajoittamiseen tai kieltämiseen.  Ilmoituksesta ei tehdä erillistä päätöstä.  Terveystarkastaja ottaa ilmoittajaan yhteyttä, mikäli on tarvetta lisäselvityksiin.

Ilmoitus koskee enintään kaksi (2) vuorokautta kestävää ja harvemmin kuin 30 päivän välein samassa paikassa toistuvaa tilapäistä elintarvikkeiden myyntiä.

Lisätietoja päivystävältä terveystarkastajalta p. 0400 128 447.
Lomakkeet
Ilmoitus tilapäisestä elintarvikkeiden myynnistä
Tapahtuma  Tapahtuman nimi   
  Päivämäärä(t)  
  Paikka  
Toimija Toimijan nimi  
  Y-tunnus (tai henkilötunnus)  
  Osoite ja postitoimipaikka  
  Kotikunta  
  Puhelin  
  Faksi  
  Yhteyshenkilö tai vastuuhenkilö  
  Puhelin  
  Sähköpostiosoite  
Elintarvikkeet Luettelo pakkaamattomina myytävistä tai
luovutettavista elintarvikkeista
 
  Luettelo pakattuina myytävistä tai
luovutettavista elintarvikkeista
 
  Elintarvikkeiden pakkausmerkinnät  
Kuljetus Kuvaus elintarvikkeiden kuljetuksesta
tapahtumaan ja tapahtumasta pois
 
Toiminta Kuvaus elintarvikkeiden käsittelystä
tapahtumassa
 
  Luettelo käytössä olevista laitteista
(esim. kylmäkalusteet, lämpökalusteet)
 
Hygienia ja
jätehuolto
Miten käsien ja välineiden pesu
on järjestetty
 
  Miten jätehuolto on järjestetty  
Omavalvonta-
suunnitelma
Omavalvontasuunnitelman laatija  
  Laatimispäivämäärä  
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
  Omavalvonnan vastuuhenkilö  
  Lisätietoja  
  Captcha varmistus  
 

         Tyhjennä