Rovaniemen kaupungin nuorten kesätyö 2016                                                                                                                              

Rovaniemen kaupunki työllistää nuoria vuosittain kesän aikana kuukaudeksi omiin yksiköihin tai tukee kesätyösetelillä nuoren omatoimista kesätyöllistymistä muulle työnantajalle. Vuonna 2016 kaupungin kesätyötuen hakijoiksi ovat oikeutettuja kesätyövuonna 16 -17 täyttävät nuoret.

Rovaniemen kaupungin vuoden 2016 nuorten kesätyötuen hakijoiksi ovat oikeutettuja vuosina 1999-2000 syntyneet koululaiset, opiskelijat tai opiskelunsa aloittavat nuoret.  Työttömyysturvaan oikeutetulle nuorelle ei myönnetä kaupungin kesätyötukea.  

Kesätyötukimuodot ovat kesätyöllistäminen kaupungin yksiköihin tai kesätyöseteli muulle työnantajalle työllistymiseksi.  Tuki myönnetään ensisijaisen haun mukaan. Kuitenkin, jos nuori on kesätyöhaussa ensisijaisesti hakenut kesätyötä kaupungin yksiköstä mutta ei sitä saa, myönnetään hänelle kesätyöseteli.

Kesätyö kaupungin yksikössä

Kaupungin yksiköihin voidaan työllistää enintään 200 nuorta, joista enintään puolet valitaan sosiaalisin perustein ja loput arvonnalla.

1 kuukauden kesätyöjakso sijoittuu ajalle 6.6.2016-5.8.2016, työaika on pääsääntöisesti 6 h/pv ja palkka on 744 €.

Vuonna 2015 kaupungille kesätyötuettuja tai töistä kieltäytyneitä ei tänä vuonna työllistetä yksiköihin, mutta he voivat hakea kesätyöseteliä.

Kaupungin kesätyöpaikan saaneille ilmoitetaan kirjallisesti paikan saannista.

Kesätyöseteli

Kesätyöseteliä haettaessa nuorella ei tarvitse olla kesätyöpaikka hankittuna. Kesätyötä kannattaakin alkaa hakea heti eikä vasta setelin saatua. Seteli myönnetään kaikille hakukriteerit täyttäville hakijoille.

Kesätyösetelin arvo on 300 €. Kesätyö tulee suorittaa ajalla 2.5.2016 - 30.9.2016, työllistymisaika on oltava vähintään 10 työpäivää em. ajalla ja työaika vähintään 6 h/pv. Nuorelle tulee maksaa työnantajan alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Palkka on maksettava pankin kautta ja nuoren kanssa on tehtävä kirjallinen työsopimus. Mikäli em. setelin ehdot eivät täyty, ei tukea makseta työnantajalle.

Jos työnantaja ei kuulu työehtosopimuksen tehneeseen työnantajain yhdistykseen, eikä alalla ole häntä velvoittavaa työehtosopimusta eivätkä työnantaja ja työntekijä ole sopineet työstä maksettavasta palkasta, työnantajan on maksettava työstä tavanomaisena ja kohtuullisena pidettävää palkkaa.

Jos alalla on jokin muu kuin yleissitova työehtosopimus, tavanomaisena ja kohtuullisena voidaan pitää siinä työstä määrättyä palkkaa. Jos alalla ei ole lainkaan työehtosopimusta, palkka voi perustua esimerkiksi alan järjestöjen palkkasuosituksiin.

Työnantajalla tulee olla Y-tunnus. Työnantajan ei tarvitse olla rovaniemeläinen.

Kesätyöseteli lähetetään sitä hakuajan puitteissa hakeneelle nuorelle. Seteli on henkilökohtainen eikä sitä voi luovuttaa toiselle henkilölle.

Kesätyötä haetaan kaupungin sähköisen työnhakupalvelun www.rovaniemi.fi/rekry kautta. Haku alkaa 1.2. ja päättyy 29.2.2016. Ensisijaisena haetusta kesätyösetelistä tai kaupungin työpaikasta ilmoitetaan nuorelle huhtikuun loppuun mennessä. Kaupungin työpaikan sijasta setelin saavalle setelistä ilmoitetaan toukokuun loppuun mennessä.