Juryn

Juryn och dess arbete


Ett Ung Kultur evenemang är avsett för unga amatörer, där deltagarna har en möjlighet att uppträda i ett arrangeman av hög kvalitet, möta andra entusiaster, få professionell och konstruktiv feedback för sitt arbete, samt dela en upplevelse med de andra deltagarna.


Juryn består av 2-3 medlemmar som representerar professionalla experter av konstgren med stark pedagogisk kunskap. Juryns uppgift är att bidra till att skapa en stöttande atmosfär, där den unga konstnären kommer att uppleva trygghet och glädje i att få uppträda. Juryn bör ha en förmåga av att lyssna och att muntligen föra en konstruktiv dialog.


Det primära syftet med feedbacken är att uppmuntra och ge råd till de unga artisterna. De skall ges möjligheten att diskuteras och ställa frågor samt att få klarhet i anmärkningarna. Diskussionen är avsedd för artisterna och deras handledare. Den muntliga feedbacken skickas senare till grupperna i skriftligt format.


Juryn är alltid oberoende av arrangörerna. Juryn gör sitt beslut baserat på den pedagogiska konstnärliga aspekten, med grundtanken att främja intresset för utövande av konst. Juryns arbete under det nationella evenemanget leds av den konstnärliga ledaren, utsedd av Ung Kulturen-stiftelsen. Inom dans är den konstnärliga ledaren dansare-koreograf Marko Keränen.