Säännöt

MOVES on tarkoitettu kaikille 10-20 -vuotiaille tanssia harrastaville nuorille.

10-15 -vuotiaat ja 16-20 -vuotiaat esiintyvät omissa sarjoissaan. 1/3 ryhmän jäsenistä voi poiketa ikärajoituksesta.

Tapahtumiin voivat osallistua vähintään kolmen esiintyjän ryhmät.

Osallistua voi enintään 6 minuutin pituisella esityksellä.

Tanssilajit ovat nykytanssi, katutanssi, show- ja jazztanssi, kansantanssi ja muut etniset tanssilajit sekä baletti, missä muista lajeista poiketen hyväksytään soolo- ja pas de deux -esitykset.

Nuori Kulttuuri MOVES on tarkoitettu tanssin harrastajille ja tapahtumiin eivät voi osallistua tanssin ammatillisessa koulutuksessa (2. aste ja korkeakoulu) opiskelevat.

Alue ja valtakunnallisessa tapahtumassa sama ryhmä voi osallistua vain yhteen ryhmälajiin. 2/3 ryhmän jäsenistä tulee olla uusia, jotta ryhmä voidaan katsoa uudeksi kokoonpanoksi.


Raati

Nuori Kulttuuri -tapahtumiin kuuluu vahva koulutuksellisuus ja kaikki ryhmät saavat esityksestään ammattilaisraadin palautteen suullisesti ja kirjallisesti.

Raati valitsee aluetapahtumista edustajat valtakunnalliseen tapahtumaan Rovaniemelle 26.-28.5.2017.

Raati kiinnittää palautteessaan huomiota seuraaviin asioihin:

 - Tanssin ilon, palon ja innostuneisuuden näkyminen esiintymisessä

 - Vuorovaikutus tanssijoiden kesken sekä yleisön ja tanssijoiden välillä

 - Luovuus, persoonallisuus ja omien ideoiden näkyminen esityksessä

 - Tanssijoiden keholliset ja tanssilliset taidot (esim. rytmitaju ja monipuolinen kehon, liikemateriaalin sekä liikelaatujen hallinta)

 - Koreografinen rakenne

 
Säännöt eri kielillä