JOPE-toiminta

JOPE eli Joustava perusopetus tarkoittaa peruskoulun (79 lk.) loppuun suorittamista pienryhmässä opiskellen, hyödyntäen joustavia opetusmenetelmiä, toiminnallisuutta ja työpainotteisuutta. Joustavan perusopetuksen tavoitteena on nuoren opiskelumotivaation vahvistuminen ja jatko-opintoihin sitoutumisen tukeminen. Joustavassa perusopetuksessa vuorottelevat työpaikkaopiskelu ja lähiopetusjaksot koululla. Rovaniemellä JOPE luokkien arjesta vastaa opettaja ja nuoriso-ohjaaja.


Nuoriso-ohjaajan vastuualueisiin kuuluvat ryhmätoiminnan tukeminen sekä nuorten yksilöllinen ohjaus ja tuki. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi luokan ryhmäytymistä tukevien toimintojen suunnittelua ja toteutusta, kahdenkeskisiä keskusteluja nuorten kanssa sekä työopiskelujaksoihin liittyvää ohjausta. Nuorisopalveluiden työntekijä pystyy myös ohjaamaan nuorta nuorisopalveluiden, eri virastojen ja kolmannen sektorin tarjoamien palveluiden piiriin ja tekemään yhteistyötä toisen asteen oppilaitosten kanssa nuoren jatko-opintoja ja tulevaisuutta ajatellen.


Rovaniemen kaupungissa Joustavan perusopetuksen ryhmiä on kaikilla perusopetusta järjestävillä koulualueilla. JOPE luokka löytyy neljältä koululta: Korkalovaaran, Ounasvaaran ja Rantavitikan peruskouluilta sekä Napapiirin yläasteelta.

Lisätietoja JOPE toimintaan liittyen saa esimerkiksi edellä mainittujen koulujen rehtoreilta. Tarkempaa tietoa löytyy myös Opetusministeriön sivuilta.

Yhteystiedot
Nimi: Kananen Lari
Nimike: Jope-ohjaaja
Puhelin: 0163222616
Matkapuhelin: 0504653962
Tehtävä: Jope-ohjaaja Rantavitikka, koulunuorisotyö
Nimi: Ruokamo Mikko
Nimike: Nuoriso-ohjaaja (JOPE)
Puhelin: 0163225131
Matkapuhelin: 0505777052
Tehtävä: joustava perusopetus Ounasvaara, Ounarin nuorisotila
Nimi: Capey Johanna
Nimike: Jope-ohjaaja
Puhelin: 0163228607
Matkapuhelin: 0401993208
Tehtävä: joustava perusopetus Korkalovaara