Oppilaskuntatuki

Haku on päättynyt vuodelta 2017.


Nuorisohallitus päätti kokouksessaan 3.12.2015 § 27 uudistaa oppilaskuntatuen käytäntöjä.  Tuki on tarkoitettu alakoulujen, yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten oppilaskunnille opiskeluviihtyvyyden, Me-hengen ja yhteisen tekemisen tukemiseen.

Samalla oppilaskuntatuki tulee hakea alla olevalla sähköisellä lomakkeella  15.9. mennessä.  Hakemuksessa tulee perustella hankkeen/toiminnan tarpeellisuus nuorten näkökulmasta.  Nuorisohallitus päättää tukien jakamisesta aina lokakuun kokouksessa.  Oppilaskuntatuen suuruus on alakouluille 200 - 400 € ja yläkoulu/toisen asteen oppilaitoksille 400 - 600 €.

Oppilaskuntia tuetaan tasapuolisesti, mutta hakijoiden määrä vaikuttaa vuosittaiseen tukeen edellä mainittujen kategorioiden mukaisesti.  Edellisen toimintakauden tuki tulee raportoida uuden hakemuksen yhteydessä.  Mikäli seuraavana vuonna ei tukea haeta, erillinen raportti toiminnasta tulee toimittaa 15.9. mennessä.  Jos raporttia ei toimiteta, nuorisovaltuusto voi periä myönnetyn tuen takaisin.