Avustukset nuorisotoimintaan 2020

Rovaniemen kaupungin vapaa-ajanlautakunnan jakamien avustusten tarkoituksena on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa, tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista, tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa, edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ja oikeuksien toteutumista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja, kuten Nuorisolaki (2016) velvoittaa. Tavoitteen toteuttamisen lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen.

Avustuksia jaettaessa otetaan huomioon toiminnan laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä, miten toimija edistää nuorten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja osallisuutta.

Haettavat avustusmuodot ja hakuajat:

1) Toiminta-avustukset haettavina 1.-29.2.2020 kello 16.00 mennessä.    

2 ) Kohdeavustukset haettavina ympäri vuoden.          

Lisätiedot avustuksista löytyy liitteenä olevasta avustusohjesäännöstä. Hakemukset tulee toimittaa sähköisesti lomakkeella sekä vaaditut liitteet sähköpostilla hallintosihteeri Sanna Laineelle sanna.laine@rovaniemi.fi.

Avustuksen hakija vastaa siitä että hakemus liitteineen sekä raportti menotositteineen on toimitettu oikeaan paikkaan määräaikaan mennessä. 

Tiedusteluihin avustuksista vastaa hallintosihteeri Sanna Laine, p. 040 486 5643.
Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Päivitetty 28.1.2020

Yhteystiedot
Nimi: Sepänheimo Nella
Nimike: Nuorisopalvelujen esimies
Puhelin: 0163228610
Matkapuhelin: 0400698923
Tehtävä: Palveluyksikön esimies, hallinto ja kehittäminen, sidosryhmäyhteistyö, avustukset
Rovaniemen kaupungin avustukset nuorisotoimintaan

 

AVUSTUSMUODOT:
1. Toiminta-avustusta myönnetään rovaniemeläisille, vähintään edellisenä kalenterivuonna 1.6 mennessä toimintansa aloittaneille nuorisoyhdistyksille, niiden sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen yleisen nuorisotoiminnan toteuttamiseen.

2. Kohdeavustusta myönnetään nuorten omille toimintaryhmille sekä rovaniemeläisille nuoriso- ja asukasyhdistyksille nuorisotoiminnan järjestämiseen. Kohdeavustus on kertaluonteinen ja sitä myönnetään jonkin erityisen, tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman tai toiminnon toteuttamista varten. 


Kaikki avustushakemukset tulee toimittaa sähköisillä lomakkeilla.


Lisätietoja avustuksista: palveluesimies Nella Sepänheimo, p. 0400 698 923, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi ja hallintosihteeri Sanna Laine, p. 040 486 5643, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi