Avustukset nuorisotoimintaan 2016

Nuorisotoimintaan liittyvillä avustuksilla toteutetaan nuorisolain tavoitteita. Tarkoituksena avustuksilla on tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista, tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa, edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ja oikeuksien toteutumista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.  

Haettavat avustusmuodot ja hakuajat:

1) Kevään kerhoavustukset haettavina 15.2.2016 klo 16.00 mennessä.      -  Avustushakemuslomake

2) Järjestöjen toiminta-avustukset haettavina 29.2.2016 klo 16.00 mennessä.     - Avustushakemuslomake

3) Kohdeavustukset haettavina ympäri vuoden.          - Avustushakemuslomake

Lisätiedot avustuksista löytyy liitteenä olevasta avustusohjesäännöstä. Hakemukset tulee toimittaa sähköisesti lomakkeella sekä vaaditut liitteet sähköpostilla.

Mikäli hakija ei pysty täyttämään hakemusta sähköisesti, niin paperiset hakemukset löytyy palvelupiste Osviitasta. Hakemukset vaadittuine liitteineen toimitetaan vapaa-ajanlautakunnalle osoitteella: Rovaniemen vapaa-ajanlautakunta, PL 8216, 96100 Rovaniemi.

Tiedusteluihin avustuksista vastaa hallintosihteeri Sanna Laine, p. 040 486 5643, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Rovaniemen kaupungin avustukset nuorisotoimintaan

 

AVUSTUSMUODOT:
1. Toiminta-avustus paikallisille nuorisojärjestöille, nuorisotoimintaa edistäville järjestöille, nuorisotyötä tekeville järjestöille ja nuorisoalan palvelujärjestöille toimintasuunnitelman mukaiseen toimintaan. Hakuaika helmikuun loppuun mennessä vuosittain. Toiminta-avustusta haetaan siihen tarkoitetulla sähköisellä lomakkeella. Lisäohjeita avustuksen hakemiseen löytää avustusohjesäännöstä.

2. Kerhoavustus paikallisille yhdistyksille, yhteisöille ja asukasyhdistyksille, paikallisille nuorisojärjestöille, nuorisotoimintaa edistäville järjestöille, nuorisotyötä tekeville järjestöille ja nuorisoalan palvelujärjestöille. Kerhoavustus myönnetään säännölliseen, suunnitelmalliseen sekä ohjattuun lasten ja nuorten kerhotoimintaan. Etusijalla ovat hakemukset, joissa kerhotoiminta suuntautuu niille kohderyhmille ja sellaisille aslueille, joilla on vähäisempi harrastustoiminnan tarjonta Rovaniemen kaupungissa sekä sellaiset hakijayhdistykset, jotka eivät ole saaneet toiminta-avustusta. Kerhoavustuksessa on kaksi hakua. Kevätlukukauden avustus haetaan tammikuun loppuun mennessä. Syyslukukauden avustus haetaan elokuun loppuun mennessä. Postileima ei riitä, vaan avustushakemus tulee olla konkreettisesti perillä hakuajan umpeutuessa. Kerhoavustusta haetaan siihen tarkoitetulla sähköisellä lomakkeella. Kerhoavustushakemuksen liitteenä vaadittava Kerhosuunnitelma ja mahdolliset muut liitteet tulee toimittaa erikseen joko postitse tai sähköpostilla.   
Lisäohjeet avustuksen hakemiseen löytää avustusohjesäännöstä.

3. Kohdeavustus paikallisille yhdistysten ja yhteisöjen nuoriso-osastoille tai -jaostoille, asukasyhdistyksille, avoimille nuorisoryhmille ja paikallisille nuorisojärjestöille, nuorisotoimintaa edistäville järjestöille, nuorisotyötä tekeville järjestöille ja nuorisoalan palvelujärjestöille. Kohdeavustus on tarkoitettu jonkin erityisen, tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman tai toiminnon toteuttamista varten. Tarkoitettu ensisijaisesti niille hakijoille, jotka eivät ole saaneet toiminta- tai kerhoavustusta. Kohdeavustusta haetaan siihen tarkoitetulla sähköisellä lomakkeella. Kohdeavustus on haettavana ympäri vuoden. Lisäohjeet avustuksen hakemiseen löytää avustusohjesäännöstä.

Kaikki avustushakemukset tulee toimittaa pääsääntöisesti sähköisillä lomakkeilla. Mikäli hakija ei pysty lomaketta sähköisesti täyttämään, paperisen hakulomakkeen saa palvelupiste Osviitasta, osoitteesta Hallituskatu 7.

Paperiset hakulomakkeet tulee lähettää osoitteeseen:
Rovaniemen kaupunki
Vapaa-ajanlautakunta
PL 8216
96101 Rovaniemi

tai käyntiosoite
Kaupungintalo
Hallituskatu 7

Kuoreen merkintä: "Nuorisoavustukset"

Lisätietoja avustuksista: hallintosihteeri Sanna Laine, p. 040 486 5643, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Avustusohjeet ja tiedostot
Yhteystiedot
Nimi: Sepänheimo Nella
Nimike: Nuorisopalvelujen esimies
Puhelin: 0163228610
Matkapuhelin: 0400698923
Tehtävä: