Avustukset nuorisotoimintaan 2018

Nuorisotoimintaan liittyvillä avustuksilla toteutetaan nuorisolain tavoitteita. Tarkoituksena avustuksilla on tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista, tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa, edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ja oikeuksien toteutumista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.  

Haettavat avustusmuodot ja hakuajat:

1) Toiminta-avustukset haettavina 28.2.2018 klo 16.00 mennessä.    


2 ) Kohdeavustukset haettavina ympäri vuoden.          

Lisätiedot avustuksista löytyy liitteenä olevasta avustusohjesäännöstä. Hakemukset tulee toimittaa sähköisesti lomakkeella sekä vaaditut liitteet sähköpostilla.

Mikäli hakija ei pysty täyttämään hakemusta sähköisesti, niin paperiset hakemukset löytyy palvelupiste Osviitasta. Hakemukset vaadittuine liitteineen toimitetaan vapaa-ajanlautakunnalle osoitteella: Rovaniemen kaupunki, vapaa-ajanlautakunta, PL 8216, 96101 Rovaniemi.

Tiedusteluihin avustuksista vastaa hallintosihteeri Sanna Laine, p. 040 486 5643, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Yhteystiedot
Nimi: Sepänheimo Nella
Nimike: Nuorisopalvelujen esimies
Puhelin: 0163228610
Matkapuhelin: 0400698923
Tehtävä: Palveluyksikön esimies, hallinto ja kehittäminen, sidosryhmäyhteistyö, avustukset
Rovaniemen kaupungin avustukset nuorisotoimintaan

 

AVUSTUSMUODOT:
1. Toiminta-avustus paikallisille nuorisojärjestöille, nuorisotoimintaa edistäville järjestöille, nuorisotyötä tekeville järjestöille ja nuorisoalan palvelujärjestöille toimintasuunnitelman mukaiseen toimintaan. Hakuaika helmikuun loppuun mennessä vuosittain. Toiminta-avustusta haetaan siihen tarkoitetulla sähköisellä lomakkeella. Lisäohjeita avustuksen hakemiseen löytää avustusohjesäännöstä.

2. Kohdeavustus paikallisille yhdistysten ja yhteisöjen nuoriso-osastoille tai -jaostoille, asukasyhdistyksille, avoimille nuorisoryhmille ja paikallisille nuorisojärjestöille, nuorisotoimintaa edistäville järjestöille, nuorisotyötä tekeville järjestöille ja nuorisoalan palvelujärjestöille. Kohdeavustus on tarkoitettu jonkin erityisen, tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman tai toiminnon toteuttamista varten. Tarkoitettu ensisijaisesti niille hakijoille, jotka eivät ole saaneet toiminta- tai kerhoavustusta. Kohdeavustusta haetaan siihen tarkoitetulla sähköisellä lomakkeella. Kohdeavustus on haettavana ympäri vuoden. Lisäohjeet avustuksen hakemiseen löytää avustusohjesäännöstä.

Kaikki avustushakemukset tulee toimittaa pääsääntöisesti sähköisillä lomakkeilla. Mikäli hakija ei pysty lomaketta sähköisesti täyttämään, paperisen hakulomakkeen saa palvelupiste Osviitasta, osoitteesta Hallituskatu 7.

Paperiset hakulomakkeet tulee lähettää osoitteeseen:
Rovaniemen kaupunki
Vapaa-ajanlautakunta
PL 8216
96101 Rovaniemi

tai käyntiosoite
Kaupungintalo
Hallituskatu 7

Kuoreen merkintä: "Nuorisoavustukset"

Lisätietoja avustuksista: palveluesimies Nella Sepänheimo, p. 0400 698 923, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi ja hallintosihteeri Sanna Laine, p. 040 486 5643, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi