Kohdeavustus

Kohdeavustusta voi hakea etukäteen ennen hankkeen / toiminnon toteuttamista.  Kohdeavustus maksetaan jälkikäteen toteutuneen hankkeen / toiminnon menotositteita vastaan, kuitenkin enimmillään myönnetty summa.  Kohdeavustus maksetaan hakijan pankkitilille. Kohdeavustus on haettavana ympäri vuoden alla olevalla sähköisellä lomakkeella. Lisäohjeet avustuksen hakemiseen löytää avustusohjesäännöstä.

Nuorisojärjestöjen kohdeavustushakemus