Nuorten tieto- neuvontapalvelut

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut ovat yksi Rovaniemen nuorisopalveluiden palvelumuoto alle 29-vuotiaille nuorille. Tieto ja neuvontapalveluilla annetaan nuorille apua, tukea ja tietoa erilaisista nuoren elämään liittyvissä ja nuoria kiinnostavissa kysymyksissä.

Nuorisotiedotusta, neuvontaa ja ohjausta toteutetaan alueellisessa työssä nuorisotiloilla, nuorisotiedotuspiste Popparissa kauppakeskus Revontulessa, verkkotiedotuksena sekä erilaisilla messsuilla ja tapahtumissa.  

Palveluilla tuetaan nuorten kasvua, itsenäistymistä ja hyvinvointia, autetaan nuoria ratkaisemaan elämässään eteen tulevia kysymyksiä tarjoamalla luotettavaa, ajantasaista, asianmukaista ja ymmärrettävää tietoa. Tieto ja neuvontapalveluiden tarkoituksena on myös tiedottaa nuorille heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. 

Palveluiden periaatteena on vuorovaikutus, luotettavuus, luottamuksellisuus, asia-, asiakaskeskeisyys, maksuttomuus, tasapuolisuus, puolueettomuus, ymmärrettävyys ja ammattitaitoinen henkilökunta. 

Rovaniemen nuorisopalveluiden nuorten tieto ja neuvontapalveluiden lähtökohtana ovat Euroopan nuorisotiedotus- ja neuvontajärjestön ERYICAn periaatteet.

Tieto ja neuvontatyön toimintamuotoja ovat: 

-Ryhmille suunnatut infot 

-Vertaistiedottaminen

-Verkkotiedottaminen

-Verkossa tapahtuva ohjaus ja neuvonta

-Jalkautuvat tieto palvelut, esim. erilaiset messut, tapahtumat

-Yksilötyö 

-Tieto ja neuvontatyön erilaiset menetelmät tapahtumissa, ryhmissä, kouluilla, kuten pelilliset menetelmät, toiminnalliset menetelmät.  

Päivitetty 13.8. 2019

Yhteystiedot

Ekonoja Nina

Sähköposti: nina.ekonoja@rovaniemi.fi
Puhelin: 0163228601
Matkapuhelin: 0400359046
Nimike: Nuoriso-ohjaaja
Tehtävä: Nuorisotiedotuspiste Poppari, nuorten tieto- ja neuvontatyö, yhdenvertaisuustyö, ihmisoikeuskasvatus
Yksikkö: Nuorisopalvelut
Osoite: Poppari Kauppakeskus Revontuli, Koskikatu 27 B, 96100 Rovaniemi
Vastuualueet: nuorisotiedotuspiste poppari, nuorten tieto- ja neuvontatyö, nuorisotiedotus