Osallisuustoiminta

Nuorille suunnatussa osallisuustoiminnassa tuetaan nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan omaan elinympäristöönsä ja kaupungin päätöksentekoon, sekä kannustetaan ja vahvistetaan nuoria omaehtoiseen toimintaan. Nuoret voivat päästä mukaan osallisuustoimintaan koulujen oppilaskuntatoiminnassa, nuorisovaltuustotoiminnassa ja nuorisotilojen tilahallituksissa, sekä omaehtoisissa toimintaryhmissä, järjestöissä ja erilaisten verkkovaikuttamisen kanavien tai päättäjätapaamisten / kuulemistilaisuuksien kautta. 

Osallisuus- ja vaikuttamistoiminnalla tuetaan nuorten aktiivista kansalaistoimintaa. Onnistuessaan osallisuustoiminta takaa käyttäjälähtöiset palvelut ja edistää nuorten kiinnittymistä kotikuntaan. 

Osallisuustoiminnan muotoja ovat: 
> nuorisovaltuusto,
> toiminnalliset osallisuusryhmät (esim. pelitaloryhmä, tapahtumien toimittajaryhmät),
> nuorisotilojen tilakokoukset ja
> nuortenideat.fi -sivusto.

Päivitetty 31.8.2017

Yhteystiedot

Savela Rauno

Sähköposti: rauno.savela@rovaniemi.fi
Puhelin: 0163228612
Matkapuhelin: 0405511361
Nimike: Nuorisotoiminnan koordinaattori
Tehtävä: alueellinen nuorisotyö, osallisuustoiminta ja koulunuorisotyö, loma-ajantoiminta
Tavoitettavissa: Lomalla 23.12.2019-6.1.2020

Yksikkö: Nuorisopalvelut
Osoite: Nuorisokeskus Monde, Pohjolankatu 6, 96101 Rovaniemi
Vastuualueet: alueellinen nuorisotyö, koulunuorisotyö, nuorten osallisuus