Polkuja koulutukseen

Oletko hakeutumassa opiskelemaan?
Kiinnostaako alanvaihto?
Tarvitsetko opastusta 
ammatinvalintaan?

Ohjaamon koulutusohjaajat etsivät ratkaisuja koulutukseen ja opiskeluun liittyviin kysymyksiin!

Koulutusohjaajaan voit olla yhteydessä, jos:
• olet ilman opiskelupaikkaa tai opintosi ovat keskeytyneet
• pohdit ammatinvalintaa tai sinulle sopivaa opiskelureittiä
• sinulla on koulutukseen tai opiskeluun liittyvää kysyttävää

Koulutusohjaajat auttavat sinua yhteishakuasioissa sekä selvittelevät sinulle sopivan koulutuspolun. Saat ohjausta opintoihin hakeutumiseen, alan valintaan, opintojen aloitukseen ja opintojen rahoitusmahdollisuuksiin.

Koulutusohjauksessa myös tuetaan opintojen nivelvaiheissa, joita voivat olla esimerkiksi koulutukseen tai työelämään liittyvät siirtymät tai paikkakuntavaihdokset.
Koulutusohjaajilta saat vinkkejä myös pääsykokeisiin valmistautumiseen.

Ohjaamossa järjestetään koulutusinfoja. Meiltä saat tietoa erilaisista opintojen rahoitusmahdollisuuksista.

Voit hakeutua Ohjaamon kautta myös tapaamiseen TE-palveluiden ammatinvalintapsykologin kanssa.

Ohjauksella opintoihin (OHO) -hanke (ESR)

Koulutusohjaus on tärkeä osa Ohjaamon toimintaa ja se mahdollistuu Koulutuskeskus REDU:n hallinnoiman Ohjauksella opintoihin (OHO) -hankkeen (ESR) resursseilla. Hanke toteutetaan ajalla 1.3.2019 – 31.8.2021 ja Ohjaamolla työskentelee koulutusohjaaja ja projektipäällikkö.

Ohjauksella opintoihin- hankkeen tavoitteena on mallintaa ja pilotoida erilaisista lähtötilanteista koulutukseen hakeutuvien nuorten koulutuspolkuja verkoston moniammatillista osaamista hyödyntäen. Hankkeen varsinaisina kohderyhminä ovat jatkuvassa haussa tai lukion jälkeen ilman opiskelupaikkaa jääneet, koulutuksen keskeyttäneet, ammatinvaihtajat sekä työllistymistä edistävää ja osaamista täydentävää koulutusta tarvitsevat nuoret.

Jos olet kiinnostunut koulutusohjauksesta tai sinulla on kysyttävää hankkeesta, ota yhteyttä!
Koulutusohjaaja Maija 040 725 4052 / maija.makihannu@redu.fi
Projektipäällikkö Helinä 040 574 1345 / helina.luiro@redu.fi

Voit lukea lisätietoa Ohjauksella opintoihin (OHO) -hankkeesta REDU:n hankesivuilta.

EUlogot.png