Ohjaamon avulla ammattiin

Ohjaamosta saat maksutonta apua ammatinvalintaan ja opinto-ohjaukseen. Tavoitteena on auttaa sinua hahmottamaan omia vahvuuksiasi, kiinnostuksen kohteitasi ja ammatinvalintaasi sekä vahvistaa luottamustasi niihin ja omaan toimintaansi.

Tämän lisäksi saat tietoa sinua kiinnostavista aloista, täydennyskoulutusvaihtoehdoista ja näihin hakeutumisesta.

Opinto-ohjaus pyrkii vahvistamaan sinun opiskelumotivaatiotasi ja –tavoitteitasi  sekä stressinhallintataitojasi. Opinto-ohjaus antaa tukea opintoihin ja opintojen loppuun saattamiseen. Ohjauksessa tehdään tarvittaessa kirjallinen opiskelu- ja lukusuunnitelmia, sekä oppimisvaikeuksien kartoittamista.

Mahdollisuus

  • Jatko-opintopaikkaa miettiville
  • Alanvaihtajille
  • Opintonsa keskeyttäville tai sitä pohtiville
  • Työttömille
  • Opiskelustressistä kärsiville
  • Opiskelutaitoja kaipaaville

Ota yhteyttä Sami-Pekkaan puh. 040 6373719 | 020 798 4926 | sami-pekka.kasvi@redu.fi