Polkuja työelämään

Ohjaamo on mukana kehittämässä uusia palveluja ja toimintamalleja nuorisotyöttömyyden taltuttamiseksi. Ohjaamolaiset ovat kuulostelleet nuorten tarpeita ja kehittelevät palveluja yhdessä ohjaamoverkoston kanssa. Tälläisen kehittelyn tuloksena on syntynyt ARTpaja ja Keimers -ryhmät, jossa nuoria erilaisin heitä kiinnostavin menetelmin ohjataan työn ja koulutuksen poluille. Pajat toteutettiin yhteistyössä nuorisotoimen ja muiden ohjaamoverkostoon kuuluvien toimijoiden kanssa.

Ohjaamolla on myös käytössä palkkatukea ammattikoulutetun nuoren työllistymisen tueksi. Palkkatuki on osa ohjaamopakettia, jonka avulla ohjaamo tukee nuoria työllistymään.