Yksinäisyys

Jokainen tarvitsee ystäviä ja kavereita. Ystävien kanssa tehdään asioita, he auttavat hädän sattuessa, heille voi soittaa ja kertoa kaikista asioita, ystävät jakavat niin ilot kuin  surut. Ystävyys on tärkeä elämän voimavara ja ilman sitä moni voi tuntea itsensä surulliseksi, yksinäiseksi ja alakuloiseksi. Yksinäisyys voi olla hetkittäistä ja se voi liittyä tiettyihin tilanteisiin. Se voi myös olla pysyvämpää ja näin vaikutta moneen elämän osa-alueeseen. 

Valtaosa ihmisistä kokee jossain elämän vaiheessa yksinäisyyttä. Yleensä yksinäisyys mielletään läheisten ihmisten puuttumiseksi, mitä kutsutaankin sosiaaliseksi yksinäisyydeksi. Myös ne, joilla näyttää olevan paljon ystäviä ja ihmisiä ympärillään voivat todellisuudessa kokea sisimmässään kipeää, emotionaalista yksinäisyyyttä- tunnetta läheisten ihmissuhteiden puuttumisesta. 

Yksinolo voi antaa myös mahdollisuuden rentoutua ja rauhoittua. Se voi olla myös positiivinen voimavara ja joskus moni myös kaipaa yksinoloa, omaa aikaa, aikaa rauhoittumiselle ja itselleen. On tärkeää siis oppia viihtymään myös yksin. Usein kuitenkin yksinäisyys koetaan vaikeaksi ja siihen toivotaan helpotusta. Joillakin yksinäisyys helpottaa ajan kuluesa, joillakin yksinäisyys on kosketeltavana tunteena läpi koko elämän. 

Muistathan kuitenkin, että olet yhtä arvokas kuin muutkin. Jokaisella meillä on omat heikkoutensa ja vahvuutensa. Kun arvostat itseäsi, on muidenkin helpompi arvostaa sinua. Yksi hyväksi koettu keino etsiä itselleen ystäviä on hakeutua ihmisten pariin joilla on kiinnostusta samaan asiaan. Jos olet kiinnostunut vaikkapa liikunnasta tai vaikkapa valokuvaamisesta, voit saada ystäviä vaikkapa ilmoittautumalla johonkin seuraan tai kurssille. Oma-aloitteisuus ja aktiivisuus kannattaa aina, muut saavat sinusta ystävällisen ja sosiaalisen kuvan. Ystäviä voi myös löytää erilaisilta verkkosivustoilta, pelien kautta tai muualta sosiaalisesta mediasta. Monet ystävyyssuhteet jotka ovat lähteneet vaikkapa erilaisten verkkosivustojen toimintojen tai pelaamisen  kautta, ovat muodostuneet todella tärkeiksi ystävyyssuhteiksi ja usein myös sen jälkeen on nähty livenä. Muistathan kuitenkin myös varovaisuuden luodessasi uusia ystävyyssuhteita verkon kautta.