Lasten ja nuorten oikeudet

Suomessa lasten ja nuorten oikeuksia ja etuja valvoo lapsiasianvaltuutettu, joka arvioi, edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa. Lapsiasiainvaltuutetun tehtävänä on huolehtia että lasten ja nuorten hyvinvointi ja oikeudet toteutuvat, hän toimii myös lasten äänten vahvistajana päättäjien suuntaan puhumalla lasten puolesta. Suomi on sitoutunut noudattamaan YK:n lasten oikeuksien periaatteita, joihin kuuluvat mm. oikeus lapsuuteen 18 ikävuoteen saakka ilman pelkoa väkivallasta tai riistosta sekä oikeus käydä koulua ja saada terveydenhoitoa. 

Nuorten kasvaessa ja ikävuosien karttuessa, nuoret saavat myös luonnollisesti oikeuksia lisää. Ikärajat on asetettu suojelemaan nuoria ja usein ne liittyvätkin eri elämän osa-alueisiin kuten: alkoholin ja tupakan ostoon, elokuvien ja pelien katseluun ja käyttöön, seksin harrastamiseen ja ajoneuvoihin kuten mopoiluun, autoiluun, kelkkailuun ym. 

Ikä tuo mukanaan oikeuden äänestää ja vaikuttaa poliittiseen ja kunnalliseen päätöksen tekoon.
Joskus voi tuntua siltä , ettei asioihin voi vaikuttaa mitenkään, muut päättävät asioista kuitenkin.  Siltikin teemme päivittäin monia valintoja, joilla on vaikutusta elämäämme. Pienilläkin arjen asioilla on merkitystä ja jokaiselle löytyy varmasti oma keinonsa tuoda omaa ääntänsä kuuluviin. Nykyään on paljon erilaisia vaikuttamisenkanavia, joillekin sopii verkkoon kirjoittaminen tai vaikkapa blogin kirjoittaminen, joillekin sopii paremmin enemmän toiminnallisempi vaikuttamisen keino, erilaisten kannanottojen ja tapahtumien järjestäminen jonkin asian puolesta.