Miten voin vaikuttaa?

Miten voi sitten vaikuttaa omiin asioihin,  miten saa omaa ääntänsä kuuluviin? Jokainen meistä vaikuttaa omiin ja ympärillä oleviin päivittäisiin asioihin omassa arjessaan omilla valinnoillaan jopa täysin huomaamattaan. Päätös omasta valinnasta vaikkapa kauppareissulla tai valitessaan koulukursseja, vaikuttavat jokaisen yksilölliseen tapaan toimia kuluttajana yhteiskunnassa.  Jotkin valinnat ja teot ovat näkyvämpiä kuin toiset ja niiden vaikuttavuus voi olla suurempaa. Vaikuttamistapoja on monenlaisia. 

Kansalaisvaikuttaminen tarkoitetaan toimintaa, jolla kansalaiset pyritään muuttamaan tai säilyttämään yhteiskunnassa vallalla olevia asioita. Yksi keino toteuttaa kansalaisvaikuttamista on äänestäminen. Se ei kuitenkaan ole ainoa keino, jolla asioihin voi yrittää vaikuttaa. Esimerkiksi osallistuminen julkiseen keskusteluun, oman blogin perustaminen tai ryhmäksi järjestäytyminen ovat keinoja tuoda näkemyksiään julki.

Perustuslaki turvaa suomalaiselle oikeuden tehdä kansalaisaloitteen lain säätämiseksi. Tätä varten on kerättävä 50 000 allekirjoitusta aloitteen taakse kuuden kuukauden kuluessa. Kuntalaki puolestaan takaa kuntalaiselle oikeuden tehdä kuntalaisaloitteen kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Vaikuttaa voi myös allekirjoittamalla adressin tai kansalais- ja kuntalaisaloitteen. 


Kaiken vaikuttamisen kuitenkaan tarvitse aina olla julkista.
Arjen valinnoilla yksilöinä voi vaikuttaa myös omassa elämässään, päätöksissään, tavassaan tuoda omaa ideologiaan esille. Arjen valinnat ovat omaan elämänpiiriin keskittyvää poliittista toimintaa. Ostanko kaupasta reilun kaupan tuotteita, ostanko vaatteeni käytettynä vai uusina? Otanko netissä kantaa mielipidekirjoituksella erilaisiin ajankohtaisiin aiheisiin, kirjoitanko adressiin nimeeni jolla pyritään saamaan isomman ryhmän mielipidettä julki jostakin päätöksestä tai toiminnasta? 

Nuorilla on paljon tarjolla erilaisia mahdollisuuksia vaikuttaa omaan lähiympäristöön ja poliittiseen päätökseen tekoon.
Vaikuttamista ja asioihin kannanottoa voi harjoitella vaikkapa oppilaskuntatoiminnan kautta, siellä tehtävät päätökset vaativat vastuullisuutta, aktiivisuutta, harkintaa ja siellä suunniteltavilla toiminnoilla voi vaikuttaa koko koulun tai oppilaitoksen yhteisöllisyyteen ja ilmapiiriin. Asioihin voi vaikuttaa myös omassa lähiympäristössään vaikkapa oman harrastustoimintansa kautta, tai liittymällä järjestöihin tai yhdistyksiin, jotka ajavat itselle tärkeitä asioita. Tällaisia ovat mm. ammattiyhdistykset. 

Suomen Nuorisovaltuustojen liitto Nuva ry tukee ja neuvoo nuorten vaikuttajaryhmiä ja edistää nuorten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia. Nuorisovaltuustoja on useilla paikkakunnilla ja ne työskentelevät nuorten asioiden parantamiseksi ja epäkohtien korjaamiseksi oman kunnan alueella.