Nuorten ideat

Nuortenideat.fi on valtakunnallinen nuorten vaikuttamispalvelu, jonka avulla nuoret voivat helposti tehdä ehdotuksia, osallistua ja vaikuttaa heitä koskeviin asioihin. Oman idean kirjoittaminen edellyttää sisäänkirjautumista, mutta ideoita voi selata, kommentoida ja kannattaa kirjautumatta.

Nuortenideat.fi palvelu voi olla myös yksi tapa tuoda omaa ääntänsä kuuluviin. Verkkopalveluun on helppo kirjoittaa ideoita koskien nuorille suunnattuja toimintoja omassa lähiympäristössäsi tai valtakunnallisestikin. 


Valtakunnallinen Nuortenideat.fi on osa oikeusministeriön verkossa toimivia demokratiapalveluita. Kehittämistyössä on ollut mukana sekä nuoria että nuorisoalan toimijoita (mm. kuntia, järjestöjä ja kouluja). Vaikuttamispalvelua voivat käyttää nuoret ja nuorten kanssa toimivat tahot.

Nuortenideat.fi tarjoaa matalan kynnyksen osallistua, vaikuttaa sekä kertoa omat mielipiteet organisaatioiden toiminnan kehittämiseksi.

PALVELUN TAVOITTEET:

-tukea vuorovaikutusta sekä yhteistyötä nuorten ja kunnan, oppilaitosten, järjestöjen tai muiden toimijoiden välillä
-tuoda nuorten mielipiteet esiin, keskustella niistä ja huomioida ne päätöksenteossa
-tarjota nuorille esteetön ja tasa-arvoinen mahdollisuus kertoa, kysyä ja tulla kuulluksi
-tarjota nuorille mahdollisuus seurata asioiden käsittelyä ja niistä tehtyjä päätöksiä

Yhteystiedot

Yhteystiedot Rovaniemen nuorisopalveluiden nuortenideat.fi palvelusta vastaavalle:

Nuorisotoiminnan koordinaattori: Hanne Ojuva
Puhelin: 040-7167693
Sähköposti: hanne.ojuva@rovaniemi.fi


Yhteystiedot valtakunnalliseen palveluun: 

Nuortenideat.fi-palvelun tuottavat Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti yhteistyössä oikeusministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

YHTEYDENOTOT PALVELUUN LIITTYEN
Palvelun valtakunnallisesta koordinoinnista vastaa Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti.

Yhteyshenkilönä suunnittelija Merja-Maaria Oinas
Puhelin: 044 703 8303
Sähköposti: tuki (at) nuortenideat.fi

Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus
PL 66
90015 Oulun kaupunki
Käyntiosoite: Kauppurienkatu 23, 90100 Oulu