Nuorisotakuu

Nuorisotakuusta puhutaan silloin, kun puhutaan palveluista joilla pyritään tukemaan nuorta, joka vielä etsii omaan elämäänsä suuntaa. Olipa kyse työpaikasta, koulutuksesta tai muusta elämässä tarvittavasta tuesta, nuorisotakuun tehtävänä on auttaa nuorta eteenpäin.

Käytännössä nuorisotakuu tarkoittaa sitä, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaa viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi ilmoittautumisesta. Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittaudutaan TE-toimistoon.

Koulutustakuu tarkoittaa sitä, että jokaiselle peruskoulunsa suorittaneelle taataan jatkokoulutuspaikka.

Nuorisotakuuta on toteutettu vuodesta 2013 lähtien.